Logo MojaObčina.si

Tržič

DANES
18°C
6°C
JUTRI
16°C
11°C

Na Občini Tržič se dogaja - Občina Tržič najbolj varna občina v državi

Že drugo leto zapored je Občina Tržič prejela priznanje za najbolj varno občino v državi. Med poletno sezono smo v njej v času koronavirusa zabeležili skoraj 10 tisoč namestitev turistov. Na Občini Tržič smo prenovili sejno sobo, ki predstavlja zrcalo tržiške občine - koščka raja v osrčju Karavank. V novem zabojniku pred Ambulatorijem jemljejo brise na COVID-19, na Občini Tržič pa zaposlene preko raznih projektov vzpodbujamo k udeleževanju aktivnosti za varovanje in krepitev zdravja ter zdravemu prehranjevanju. Občina Tržič je spremenila plačilne roke pri prejetih in izdanih računih, z objavo javnega naročila pa išče izvajalca za izvajanje geodetskih storitev.

Rezultati poletne turistične sezone 

 

Za nami je poletna turistična sezona, ki sta jo zaznamovala predvsem pandemija koronavirusa in turistični boni. Tržič smo že od pomladi intenzivno oglaševali tako na domačem kot tudi bližnjih tujih trgih. Od junija do avgusta smo na območju občine Tržič zabeležili nekaj manj kot 10.000 namestitev, ki jih je ustvarilo 3.255 gostov. Povprečno so v občini bivali 2,94 dneva. V primerjavi z lanskim letom smo tako v poletnih mesecih zabeležili 32,6 % upad nočitev, izjemno pa nas veseli, da smo za skoraj 0,5 dneva uspeli dvigniti povprečno dobo bivanja. Kljub omejitvam potovanj je razmerje nočitev med domačimi in tujimi gosti enako, so pa tuji gostje pri nas bivali kar 1,2 dneva dlje kot domači.  Na območju celotne Slovenije so nočitve upadle za 48 %, delež nočitev tujih gostov je 43 %, povprečna doba bivanja pa znaš 2,55 dneva. 

Domači gostje so po zadnjih dostopnih podatkih FURSa, z dne 23. 8. 2020 v Tržiču vnovčili 730 turističnih bonov v vrednosti 82.417,00 EUR, kar nas uvršča na 8. mesto med 18 gorenjskimi občinami. 

 

Pomladi smo ustvarili tudi novo promocijsko kampanjo Odkrij košček raja. Z rezultati smo izjemno zadovoljni, saj smo pritegnili 300 % več pozornosti potencialnih obiskovalcev, v primerjavi z lanskim letom. V številkah to pomeni skoraj 5 milijonov prikazov naše kampanje, 150 tisoč klikov, 4.727 všečkov, 696 delitev oglasov, 377 komentarjev in 833 stalnih sledilcev.

Nov zabojnik pred Ambulatorijem za potrebe zaščite in reševanja v občini Tržič 

Avgusta letos je Občina Tržič kupila večnamenski zabojnik za potrebe štaba Civilne zaščite in ostalih služb zaščite in reševanja, ki delujejo na območju občine. Zabojnik je začasno odstopila pediatrični ambulanti in je namenjen pregledu otrok in odraslih, ki imajo infektivno obolenje. Zabojnik je prvotno namenjen kot večnamenski prostor, štabna soba, za izvajanje večjih intervencij z naslova zaščite in reševanja, lahko se uporabi kot začasna bivalna enota v primeru nesreče ali kot mobilni prostor za reševalce v primeru prireditev. Občina Tržič je uporabo zabojnika začasno odstopila Zasebni otroški šolski ordinaciji Tržič in služi kot točka za obravnavo otrok z respiratornimi obolenji in sumom na Covid-19. V njem bodo opravljeni pregledi otrok in odraslih, ki imajo infektivno obolenje (temperatura, glavobol, težko dihanje, kašelj, bruhanje, driska). V njem odvzamejo tudi bris na Covid-19. S tem omogočajo preglede otrok, ki so bili prej napoteni v ambulanto v Kranj. 

 

Občina Tržič drugič zapored najbolj varno mesto-občina v državi

Slovenska velika nagrada varnosti je največja nagrada s področja varnosti v Republiki Sloveniji, ki se podeljuje izbranim institucijam in posameznikom, za njihov inovativni prispevek na področju razvoja in uveljavljanja varnosti. Nagrado podeljuje Institut za korporativne varnostne študije, ICS-Ljubljana, v sodelovanju s Slovenskim združenjem korporativne varnosti.

 

Nagrado za najbolj varno mesto v letu 2019 v kategoriji majhnih in srednje velikih občin je drugič zapored prejela občina Tržič. »Stanje na področju varnosti se vztrajno izboljšuje, kar kažejo tudi statistični podatki in kazalniki na področju števila storjenih kaznivih dejanj. Zelo poudarjeno je izvajanje celega niza lokalnih projektov, ki so usmerjeni v zagotavljanje bolj varnega lokalnega okolja. Omeniti velja dobro delo Varnostnega sosveta, ki predstavlja projekt partnerskega sodelovanja med Občino Tržič in Policijsko postajo Tržič. Skozi omenjeni posvetovalni organ zagotavljajo povezovanje, koordinacijo in usmerjanje organov, organizacij in drugih subjektov, ki se ukvarjajo z varnostno problematiko. Občinski svet redno sprejema Občinski načrt varnosti Občine Tržič in se tudi seznanja z rezultati njegovega izvajanja. To pa je tudi ustrezna podlaga za dobro delo Medobčinskega inšpektorata in redarstva Kranj, ki deluje kot skupni organ 6 občin. Posebni pozitivni trendi so zaznani tudi na področju trajne mobilnosti z vplivom na prometno varnost. Skozi projekt »Zelena luč za trajnost« se zrcali celotna prometna strategija Občine Tržič, ki glede na rezultate zagotavlja zelo učinkovite rešitve, ki dajejo zelo dobre rezultate. Spodbujanje udeležencev v prometu k odgovornejšemu vedenju, spoštovanju predpisov in oblikovanju zavesti o pomenu prometne varnosti, in z zagotavljanjem varnejših vozil ter cestne infrastrukture, skrbijo za dvigovanje prometne varnosti. Med projekti na področju lokalne varnosti gre izpostaviti ozaveščanje o varnostni problematiki v OŠ, vrtcih, mladinskih svetih in sosvetih. Zelo aktivni so bili tudi na drugih področjih in projektih, ki so usmerjeni v varnost mladih, starejših, invalidov ter drugih ranljivih skupin v občini. To so tiste kvalitete in dobra praksa, ki so poleg statističnih podatkov, tudi letos prepričale komisijo, da je občini Tržič podelila omenjeno nagrado,« je zapisano v obrazložitvi nagrade.

 

 

V novi prenovljeni sejni sobi na Občini Tržič ima vsak element svojo zgodbo in simbolni pomen 

Ko vstopimo v sejno sobo, se nam na levi steni odpre pogled na silhueto Košutinega grebena, ki predstavlja najmogočnejši masiv v osrednjem delu Karavank in najdaljši gorski greben v Sloveniji. Dolg je okoli 10 kilometrov s kar šestimi dvatisočaki. Njegova najvišja točka je Košutnikov turn (2.133 mnm). Po grebenu Košute teče državna meja med Avstrijo in Slovenijo. Razsežnost grebena je najlepše vidna na gorenjski magistrali, ko se peljemo proti Tržiču in prav to je razlog, da je bila silhueta uporabljena v sejni sobi. Zaradi lesenih letvic se pogled na greben ves čas spreminja in odpira med hojo po sobi.

V sejno sobo je bila prav tako vključena naravna tržiška znamenitost, Dovžanova soteska, ki je bila leta 1988 zavarovana kot naravni spomenik zaradi edinstvenega nahajališča ostankov okamenelega življenja rastlin in živali v paleozoiku, med katerimi je najbolj znan fosil velike luknjičarke (Schwagerine carniolice) – simbol geološkega bogastva soteske. Tapeto stilizirane grafike švagerine lahko vidimo na nasprotni steni sobe (grafika je bila narejena po fotografiji g. Dušana Podrekarja). Poleg tapete tudi izbira tal predstavlja rečni prod Tržiške Bistrice. 

Osrednji del sejne sobe predstavlja mogočna lesena miza s simbolno oblikovanim srednjim delom. Lesene poti predstavljajo grafično podobo Občine Tržič, razkošje poti, številne gorske poti, ki se nam odpirajo po celotnem delu tržiške občine. Zeleni mah predstavlja številne hribe in gozdove, saj kar 70% občine prekriva gozd. Mah prostor poživi in deluje pozitivno na počutje prisotnih. Vsi elementi in uporabljeni materiali povežejo sejno sobo z alpskim okoljem, v katerega je umeščena. Uporabljeni so bili materiali, ki so ekološko neoporečni. 

 

 

Krepitev zdravja na delovnem mestu

Zdravje je ključno za sproščeno življenje in uspešno delo posameznikov in organizacij. Zdravi in zadovoljni delavci so bolj produktivni in ustvarjalni, zato je načrtovanje in izvajanje programov in projektov promocije zdravja pri delu nujno. Na Občini Tržič se zavedamo pomembnosti te tematike, zato smo v zadnjem času sprejeli več organizacijskih in individualnih ukrepov, s katerimi svojim zaposlenim pomagamo k bolj zdravemu načinu življenja. Naše zaposlene preko raznih projektov vzpodbujamo k udeleževanju aktivnosti za varovanje in krepitev zdravja ter zdravemu prehranjevanju. Na ta način izboljšujemo delovno okolje in s tem pripomoremo k krepitvi telesnega in duševnega zdravja. 

 

Plačilni roki za proračunske uporabnike po zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije in omilitev njenih posledic

10. aprila 2020 je stopil v veljavo Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo - ZIUZEOP (Ur. list RS, št. 49/20 in 61/20).  V 64. členu določa plačilne roke za proračunske uporabnike iz proračuna, v 82. členu pa plačilni rok, kadar je upnik javni organ. Določba 82. člena ZIUZEOP je bila dopolnjena z novelo ZIUZEOP-A.

Občina Tržič je na podlagi ZIUZEOP spremenila plačilne roke pri prejetih in izdanih računih, kar je (še posebej pri prejemnikih izdanih računov) povzročilo nekaj zmede. Prav na področju izdanih računov določila ZIUZEOP še vedno veljajo, zato podajamo nekaj pojasnil:

  • 64. člen ZIUZEOP določa, da je plačilni rok za posredne in neposredne uporabnike proračuna za plačila zasebnim subjektom osem dni.  Določba je veljala za račune, ki so bili prejeti od 11. aprila 2020 do 31. maja 2020.
  • Še vedno aktualen pa je pri izdanih računih 82. člen ZIUZEOP, ki določa, da je plačilni rok 60 dni v primeru, ko je upnik javni organ, dolžnik pa je subjekt zasebnega prava. Kot upnik so izvzete druge javne osebe, ki so predeljene v tretjem odstavku 6. člena ZPreZP-1 (na primer: javna podjetja). Določba velja za račune izdane od 11. aprila 2020 dalje do enega leta po razglasitvi konca epidemije.

V obeh primerih se kot zasebni subjekti oziroma subjekti zasebnega prava štejejo vse pravne osebe zasebnega prava in fizične osebe, izključene so le pravne osebe javnega prava.

 

 

Občina Tržič z objavo javnega naročila išče izvajalca za izvajanje geodetskih storitev 

Občina Tržič je 1. septembra na Portalu javnih naročil objavila Obvestilo o naročilu, s katerim išče najugodnejšega izvajalca za izvedbo geodetskih storitev na območju celotne občine Tržič: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=364165

Občina namreč v procesu upravljanja z zemljišči in nepremičninami (lastnimi in tistimi, ki jih še pridobiva), potrebuje kvalitetnega izvajalca, ki bo izvedel vse geodetske storitve, ki jih bomo morebiti potrebovali. Spekter pričakovanih storitev je dokaj širok, saj zajema geodetske posnetke oz. načrte, vpise stavb in delov stavb v kataster stavb, izdelavo elaboratov in popravkov elaboratov za evidentiranje stavb, določitev zemljišč pod stavbo, ureditev mej, parcelacije, zakoličbe. Z izbranim izvajalcem bomo sklenili pogodbo za obdobje štirih let. Ponudbe pričakujemo do 30. septembra 2020, do 9. ure.

 

 

Povezave

www.trzic.si

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Oglejte si tudi