Logo MojaObčina.si
JUTRI
15°C
5°C
TOR.
13°C
-3°C
FIRSK D.O.O
Deli
Storitev

FIRSK D.O.O

Predstavitev

VIZIJA PODJETJA:
Osnovna dejavnost našega podjetja je vodenje poslovnih knjig za podjetja in podjetnike posameznike. Odlikujejo nas zanesljivost, prilagodljivost in izkušeni sodelavci. Računovodstvo bomo prilagodili vašim potrebam, tako da boste imeli na voljo vse potrebne informacije za sprejemanje poslovnih odločitev. Po potrebi računovodske izkaze in poročila pripravimo tudi v tujem jeziku upoštevaje mednarodne ali ameriške računovodske standarde. Storitve opravljamo tudi na sedežu vašega podjetja.

RAČUNOVODSKE STORITVE

 • Storitve vodenja temeljnih poslovnih knjig (glavna knjiga, dnevnik glavne knjige),
 • storitve vodenja analitičnih evidenc kupcev in dobaviteljev (spremljanje terjatev in obveznosti, izpisi odprtih postavk),
 • računovodske storitve vodenja analitične evidence stroškov in prihodkov,
 • obračun osebnih prejemkov in vse evidence v zvezi s plačami za DURS in ZPIZ,
 • obračun drugih prejemkov fizičnih oseb: študentske napotnice, avtorski honorarji, podjemne pogodbe, potni stroški ,
 • vodenje evidence osnovnih sredstev z obračuni amortizacije,
 • obračun davka na dodano vrednost,
 • obračun zamudnih obresti, izpis opominov,
 • izdelava računovodskih izkazov (izkaz poslovnega izida, bilanca stanja, izkaz gibanja kapitala, izkaz finančnih tokov),
 • izdelava davčne bilance,
 • periodična računovodska poročila in storitve po želji podjetja,
 • poročanje iz naslova poslovanja s tujino (Banka Slovenije),
 • vodenje blagajne
 • statistika finančnih računov,
 • opravljanje elektronskega plačilnega prometa,
 • računovodske analize poslovanja,
 • kontrola poslovanja ter sprotno opozarjanje na računovodske nepravilnosti,
 • druge računovodske storitve in svetovalne storitve na željo stranke.


DAVČNO SVETOVANJE

 • Redno davčno svetovanje,
 • optimiranje davčnih obveznosti in davčno načrtovanje,
 • spremljanje davčnih predpisov in svetovanje vsebinsko in formalno pravilnega načina obračuna dajatev,
 • zastopanje strank v davčnih postopkih
 • ugotavljanje transfernih cen med povezanimi osebami.


FINANČNO IN POSLOVNO SVETOVANJE

 • Finančno načrtovanje izdelovanje finančnih tokov za pridobitev posojil,
 • priprava finančne dokumentacije za pridobitev posojil,
 • svetovanje pri naložbenih in finančnih odločitvah,
 • svetovanje o možnih izboljšavah trenutne finančne situacije,
 • drugo finančno in poslovno svetovanje.


KONTROLING

Svetovanje pri vzpostavitvi sistema kontrolinga, ki zajema:

 • ocena obstoječega stanja na področju spremljanja in načrtovanja prihodkov in stroškov po stroškovnih mestih in stroškovnih nosilcih;
 • vzpostavitev načrtovanja in nadziranja stroškov;
 • opredelitev metodologije izračuna dobičkonosnosti posameznih stroškovnih nosilcev;
 • vzpostavitev sistema spremljanja osnovnih sestavin prostega denarnega toka za potrebe operativnega in strateškega odločanja uprave podjetja.