Logo MojaObčina.si

Starše

JUTRI
10°C
7°C
TOR.
15°C
6°C

NOVA POŠ MARJETA

Občina Starše že dalj časa načrtuje izgradnjo nove podružnične šole v Marjeti na Dravskem polju, saj je sedanja šola že dotrajana, pri gradnji je bil uporabljen azbest, poleg tega pa je tudi premajhna, predvsem pa ni telovadnice. V ta namen je občina že spremenila občinski prostorski načrt, pridobila potrebna zemljišča in naročila projektno dokumentacijo ter februarja 2019 pridobila gradbeno dovoljenje. Šola je bila takrat načrtovana z ravno streho in telovadnico, ki je bila v celoti pod zemljo.

Na željo krajanov KS Marjeta – Trniče, ki s takšno šolo niso bil i zadovoljni in v skladu s sklepom občinskega sveta, ki je menil, da je šola predraga, je občina pripravila spremembo projekta. Občina je že pridobila spremembo gradbenega dovoljenja (25. 02. 2021 je le to že postalo pravnomočno), prijavili pa smo se tudi na razpis Ministrstva za znanost, izobraževanje in šport za pridobitev nepovratnih sredstev.

Telovadnica je po novem le delno vkopana ca. 3,5 – 4 m oz. na istem nivoju, kot so v kletni etaži drugi spremljajoči prostori (garderobe, tuši, sanitarije, prostor za orodje, …). Zaradi »klasične« asimetrične poševne strehe (prej je bila načrtovana zelene) in dodatnih potrebnih površin za telovadnico (sedaj izven prejšnjega tlorisa šole), je bilo premalo zunanjih zelenih površin za potrebe šole. Posledično je bilo potrebno porušiti še objekt bivše trgovine (stara šola). Tako se rušijo objekti bivše trgovine (stare šole), stara telovadnica, ki se zaradi neustreznosti že več let ne uporablja, in sedanja POŠ Marjeta. Na tako pridobljenih površinah je načrtovano novo parkirišče, uvoz je sedaj iz glavne ceste, in zelene površine za potrebe šole. Avtobusno postajališče pred DCA se ukine, šolski avtobus bo po novem šolarje po novi dovozni cesti (od trgovine KZ Rače – do nove POŠ Marjeta) pripeljal do šolskega vhoda, tam obrnil in po isti poti odpeljal nazaj. Za šolo (na severni strani – proti kanalu) bo že načrtovana cesta enosmerna in bo služila le dostavi hrane in odvozu smeti ter morebitnim intervencijam.

V novi šoli bomo tako imeli v delno v kleti telovadnico (enake površine kot v prejšnjem projektu) in ostale spremljajoče prostore (shrambo orodja, kabinet s sanitarijami za učitelja, shrambo, prostor za čistila, štiri garderobe, vsaka s svojo umivalnico /tuši/ in 3 WC za, ženske, moške ter eno za oba spola, sanitarije za obiskovalce, sanitarije za invalide, hodniki,  zunanje in notranje stopnišče ter kotlovnico oz. tehnični prostor).

Kletna medetaža zaradi plitkejšega izkopa odpade, tloris pritličja pa se ni spremenil.

V pritličju je vetrolov, avla, garderoba, 4 šolski razredi (prva dva razreda imata tudi zunanjo pokrito teraso), dva kabineta, hodniki, notranja igralnica 1. razreda, sanitarije za deklice in fante, invalidske sanitarije, knjižnica, računalniška učilnica, zbornica, ženske in moške sanitarije za učitelje, prostor za razgovore, prostor za čistila, prostor za hišnika, jedilnica, razdelilna kuhinja, skladišče, garderoba in sanitarije za zaposlene v kuhinji, notranjo povezovalno stopnišče. Prav tako je v pritličju še nov dodaten oddelek vrtca s sanitarijami in pokrito teraso, ki se priključuje na obstoječi vrtec, omogočena pa bo tudi povezava med vrtcem in šolo tako, da bo dostop v telovadnico mogoč tudi iz vrtca, ki pa ni predmet te investicijske dokumentacije. Skupna površina objekta je tako brez vrtca 1.918,90 m2 - prej 2.278,80 m2.

Vrtec Pikapolonica pa pridobi dodatno 4. igralnico s svojimi sanitarijami in pokrito zunanjo teraso. Skupna površina za vrtec je tako 103,1 m2.

Občinski svet je nas dopisni seji potrdil tudi spremembo investicijske dokumentacije. Ce ocenjena vrednost investicije (brez nove dovozne ceste in vrtca) tako znaša 4.327.791,09 EUR. V to oceno so zajeti vsi stroški (vključno z opremo, nadzorom, izdelavo investicijske dokumentacije, ...). Občina je za prvo varianto že pridobila odločbo EKO sklada RS, ki jo bo potrebno uskladi s spremenjenim projektom – po naših ocenah lahko računamo na 443.000,00 EUR nepovratnih sredstev. Kot smo že omenili smo se prijavili tudi na razpis Ministrstva za znanost, izobraževanje in šport, kjer pričakujemo odobritev nepovratnih sredstev v višini 1.245.321,22 EUR. Občina bi tako morala zagotoviti 2.639.559,87 EUR. Načrtujemo , da bomo z gradnjo lahko začeli že letos poleti, učenci pa bi lahko začeli novo šolo uporabljati jeseni 2022.

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi