Logo MojaObčina.si

Sodražica

JUTRI
10°C
-2°C
ČE.
12°C
-4°C
Avtor: OBČINA SODRAŽICA,

JAVNA RAZGRNITEV POBUDE IN ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE ZA ENOTO UREJANJA PROSTORA

Datum objave: 24. 06. 2019
Številka razpisa: 3500-1/19

Na podlagi 7. odstavka 131. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 61/17), 6. in 12. člena Statuta Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 32/11) Občina Sodražica naznanja

JAVNO RAZGRNITEV POBUDE IN ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE ZA ENOTO UREJANJA PROSTORA "Vi01.odo" – VINICE

Gradivo bo 15 dni, od ponedeljka 24. 6. 2019 do torka 9. 7. 2019 javno razgrnjeno v prostorih občine Sodražica, Trg 25. maja 3,1317 Sodražica, v času uradnih ur: ponedeljek od 8.00 - 11.00 in 13.00 - 15.00, sreda od 8.00 - 11.00 in 13.00 - 16.00, petek od 8.00 - 10.00 in 13.00 - 14.00 in na spletnem naslovu: https://sodrazica.si/lokacijska-preveritev/ 

 

Območje lokacijske preveritve z ident. št. MOP 1234 se izvaja na EUP "Vi01.odo"v naselju Vinice, na zemljiščih s parc. št. *243, 1523, 1533, 1538, vse k.o. 1618 Vinice.

 

V času javne razgrnitve se zbirajo pripombe in predlogi javnosti na razgrnjeno gradivo. Pripombe in predlogi se do konca javne razgrnitve pošljejo na naslov Občine Sodražica, ali po elektronski pošti na naslov: obcina@sodrazica.si

 

Osebni podatki pripombodajalcev se bodo v skladu s 56. členom ZUreP-2 obdelovali le za pripravo in uveljavitev razgrnjene lokacijske preveritve za EUP "Vi01.odo" in bodo varovani v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov in občinskimi akti.

 

Do pripomb in predlogov javnosti bodo zavzeta stališča in skupaj s pobudo, elaboratom lokacijske preveritve in mnenji nosilcev urejanja prostora predložena v obravnavo Občinskemu svetu Občine Sodražica.

Sklep Občinskega sveta o lokacijski preveritvi bo objavljen v uradnem glasilu ter poslan Upravni enoti Ribnica in Ministrstvu za okolje in prostor.

 

To naznanilo se objavi na spletni strani Občine Sodražica in na oglasni deski Občine Sodražica.

 

Št. 3500-1/19

Datum: 20. 6. 2019

 

Župan 

mag. Blaž Milavec

 

Všečkaj objavo