Logo MojaObčina.si

Sodražica

DANES
31°C
18°C
JUTRI
29°C
19°C
Avtor: OBČINA SODRAŽICA,

Javni razpis za delovno mesto direktorja podjetja

Datum objave: 10. 06. 2019
Številka razpisa: /

Na podlagi 13., 14., ter 15. člena Družbene pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Razvojni center Kočevje Ribnica, družba za razvoj in svetovanje d.o.o., skupščina družbe na podlagi sklepa z dne 7. maja 2019,objavlja javni razpis za delovno mesto

  

DIREKTORJA PODJETJA

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 

  1. Da imajo najmanj VII. stopnjo strokovne izobrazbe,
  2. Da so državljani RS,
  3. Da imajo najmanj pet let delovnih izkušenj na odgovornih delih v gospodarstvu, kar tudi podrobno opišejo in navedejo, pri katerih delodajalcih so pridobili izkušnje,
  4. Znanje slovenščine in osnovno zanje angleškega jezika,
  5. Da predložijo program dela družbe, vsebinski in finančni,
  6. Da obvladajo osnovno računalniško znanje,
  7. Da imajo vozniški izpit B kategorije,
  8. Da predložijo izjavo po 255.členu Zakona o gospodarskih družbah:

-        Niso člani drugega organa vodenja ali nadzora te družbe,

-        Niso  bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine. Ta oseba ne sme biti član organa vodenja ali nadzora pet let od pravnomočnosti sodbe in dve leti po prestani kazni zapora,

-        Jim ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in sicer dokler traja prepoved, ali

-        Niso  bili kot člani organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojeni na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti po pravnomočnosti sodbe.

 

Mandat direktorja traja štiri (4) leta.

 

Prijave s potrebnimi dokazili, programom dela družbe za štiriletno mandatno obdobje in življenjepisom pošljite po pošti na naslov: RC Kočevje Ribnica d.o.o., Trata XIV 6a, 1330 Kočevje, s pripisom: (razpis za direktorja podjetja ) do 19. 07. 2019.

 

Kandidate bomo o izbiri obvestili v 30 dneh po končanem izbirnem postopku.

 

V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in za moške.

 

RC Kočevje Ribnica d.o.o.

Skupščina

 

Kočevje, 10.6.2019

Všečkaj objavo