Logo MojaObčina.si

Sodražica

JUTRI
17°C
10°C
SRE.
23°C
11°C
Avtor: OBČINA SODRAŽICA,

JAVNI POZIV ZA VLOŽITEV PREDLOGOV ZA IMENOVANJE OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE ZA MANDATNO OBDOBJE 2018-2022

Datum objave: 05. 09. 2018
Številka razpisa: 041-7/2018
Na podlagi 35. člena Zakona o lokalih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07– uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17) in skladno s 23. členom Statuta Občine Sodražica (Ur. l. RS št. 32/11) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja JAVNI POZIV ZA VLOŽITEV PREDLOGOV ZA IMENOVANJE OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE ZA MANDATNO OBDOBJE 2018-2022 Občinsko volilno komisijo sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki. Predsednik in njegov namestnik se imenujeta izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov. Ostali člani občinske volilne komisije in njihovi namestniki se imenujejo po predlogih političnih strank, drugih organizacij občanov v občini ter občanov. Zakon o lokalih volitvah v 45. a členu opredeljuje volilne organe za lokalne volitve kot samostojne in neodvisne organe občin, pri čemer je funkcija članov volilnih odborov častna. Članstvo v volilni komisiji in nadzornem odboru občine je nezdružljivo. Predlog kandidature se posreduje Komisiji za mandatna vprašanja volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Sodražica in mora vsebovati najmanj: navedbo, na kaj se kandidatura nanaša, navedbo predlagatelja, osnovne podatke o kandidatu (ime, priimek, stalno bivališče), privolitev kandidata h kandidaturi in podpis predlagatelja (ter v primeru kandidature za predsednika in namestnika občinske volilne komisije tudi podatek, da izpolnjujeta posebni strokovni pogoj, in sicer da je predsednik in njegov namestnik sodnik ali drugi diplomirani pravnik). Na podlagi prejetih predlogov bo Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pripravila predlog za imenovanje občinske volilne komisije. Občinsko volilno komisijo imenuje Občinski svet za obdobje 4 let. Predloge dostavite do ponedeljka 17. 9. 2018 osebno ali po pošti na naslov: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica. Predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje: Zvonko Janež l. r.

Všečkaj objavo