Logo MojaObčina.si

Šmartno pri Litiji

JUTRI
13°C
0°C
ČE.
14°C
-1°C
Avtor: OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI,

Namera o ustanovitvi služnosti

Datum objave: 31. 08. 2016
Številka razpisa:
Številka: 466-13/2016 Datum: 21.3.2016 Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Občina Šmartno pri Litiji objavlja NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTI Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe v javno korist v breme zemljišča, parc. št. 2034/11, 1846 Liberga in v korist vsakokratnega lastnika zemljišč, parc. št. 1187, 1186/8, obe k.o. Liberga. Služnostna pravica se ustanavlja za potrebe upravljanja in vzdrževanja, popravila in rekonstrukcije infrastrukturnega objekta (Nizkonapetostni priključek za poslovni objekt), vključno z ustreznimi dovozi, dohodi in neovirano uporabo ter nadzor objekta v obsegu, kolikor je to potrebno za izvrševanje služnostne pravice. Za ustanovitev služnosti na delu nepremičnine bo sklenjena neposredna neodplačna pogodba. Služnostna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani občine. Opozorilo: Župan Občine Šmartno pri Litiji lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla- podpisa pogodbe, postopek ustanovitve služnosti brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi. Župan Občine Šmartno pri Litiji Rajko Meserko

Všečkaj objavo