Logo MojaObčina.si

Šmartno pri Litiji

DANES
30°C
16°C
JUTRI
33°C
16°C
Avtor: OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI,

Namera o prodaji oziroma menjavi nepremičnin z neposredno pogodbo

Datum objave: 27. 06. 2016
Številka razpisa:
Številka: 478-11/2014-20 Številka: 466-12/2014-27 Datum: 20.06.2016 Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija in Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/10, 75/12 in 47/13) in prvega odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavljata naslednjo NAMERO O PRODAJI OZIROMA MENJAVI NEPREMIČNIN Z NEPOSREDNO POGODBO Podatki o nepremičninah, ki so predmet prodaje oziroma menjave: a) nepremičnina s parc. št. 856/1 (ID 3312506) k.o. 2654 Gozd Reka v izmeri 90m2 in s parc. št. 854/1 (ID 2976509) k.o. 2654 Gozd Reka v izmeri 180m2. Zemljiško knjižni lastnik nepremičnin sta Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija do 92/125 in Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji do 33/125. b) nepremičnina s parc. št. 847/6 (ID 6428371) v izmeri 62 m2, s parc. št. 863/3 (ID 499305) v izmeri 244 m2 obe k.o. 2654 Gozd Reka ter s parc. št. 876/21 (ID 6443176) v izmeri 397 m2 in s parc. št. 876/17 (ID 2659841) v izmeri 1.590 m2 obe k.o. 1779 Trebeljevo. Zemljiško knjižni lastnik nepremičnin je Groznik Ljudmila, Gozd Reka 26, 1275 Šmartno pri Litiji do 1/1. Vse nepremičnine se nahajajo na območju Občine Šmartno pri Litiji. Skladno s peto alinejo prvega odstavka 23. člena Zakona o stvarnem premoženju občine in samoupravnih lokalnih skupnosti ter 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Občina Litija in Občina Šmartno pri Litiji objavljata namero o sklenitvi neposredne prodajne oziroma menjalne pogodbe in sicer nepremičnine s parc. št. 856/1 (ID 3312506) in s parc. št. 854/1 (ID 2976509) k.o. obe 2654 Gozd Reka za nepremičnine s parc. št. 847/6 (ID 6428371), s parc. št. 863/3 (ID 499305) obe k.o. 2654 Gozd Reka ter s parc. št. 876/21 (ID 6443176) in s parc. št. 876/17 (ID 2659841) obe k.o. 1779 Trebeljevo. Neposredna prodajna pogodba se bo sklenila med Občino Litija, Občino Šmartno pri Litiji in Groznik Ljudmilo. Neposredna prodajna oziroma menjalna pogodba, bo sklenjena po preteku 15 dni od dneva objave te namere na spletnih straneh občine. Občine Litija: Občina Šmartno pri Litiji: Franci Rokavec Rajko Meserko župan župan

Všečkaj objavo