Logo MojaObčina.si

Šentrupert

DANES
18°C
4°C
JUTRI
19°C
2°C
2827

Prve spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta občine Šentrupert (1SD OPN) - SPREJET

Prostor Občine Šentrupert se ureja z Odlokom o OPN Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 81/2013, 94/2013 - tehn. popr., Uradno glasilo e-občina, št. 7/2018 - tehn. popr., Uradno glasilo e-občina, št. 12/2018 – spr. in dop.), ki je temeljni prostorski razvojni dokument, ki določa strateška izhodišča prostorskega razvoja občine in je pravna podlaga za pripravo projektov za izdajo gradbenih dovoljenj po predpisih o graditvi objektov. V obdobju po sprejemu OPN in njegovi uveljavitvi se je prostorski akt uspešno izvajal. V tem času so bile prejete številne pobude občanov za spremembo namenske rabe prostora, ki so razlog, da je Občina Šentrupert pričela s postopkom priprave prvih sprememb in dopolnitev OPN Občine Šentrupert (v nadaljevanju 1SD OPN), saj veljavni OPN ni omogočal izvedbe novih razvojnih interesov po l. 2013.

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju se je postopek sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Šentrupert pričel s Sklepom o pripravi prvih (1) sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Šentrupert, ki ga je sprejel župan Občine Šentrupert in je bil dne 8.12.2017 objavljen v Uradnem listu RS, št. 69/2017 ter na spletni strani Občine Šentrupert.

V postopku sprememb in dopolnitev so bile obravnavane spremembe namenske rabe prostora na podlagi razvojnih pobud iz javnega in zasebnega sektorja, spremembe in dopolnitve prostorsko izvedbenih pogojev ter uskladitev vsebin obstoječega občinskega prostorskega načrta z novo sprejetimi predpisi in zakonodajo. Število obravnavnih pobud je bilo 113. Sedem jih je bilo v začetnem postopku izločenih, zaradi neskladja z zakonodajo, ostalih 106 pobud je šlo v nadaljnjo obravnavo. Na koncu je bilo potrjenih 85 % pobud, izmed katerih se je večji del nanašal na povečanje stavbnih zemljišč, predvsem za namene gradnje stanovanj in kmetijskih objektov.

Na podlagi 115. in 273. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61 /17) in v skladu s 14. členom Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/2018; uradno glasilo e-občina, št. 28/20) ter 92. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Šentrupert (Uradno glasilo e-občina, št. 4/2018) je Občinski svet Občine Šentrupert na 17. redni seji, ki je potekala dne 31. 03. 2021, sprejel Odlok  o prvih (1) spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Šentrupert.

Odlok o prvih (1) spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Šentrupert (Uradno glasilo e-občina, št. 6/2021) začne veljati 17.4.2021.

Prostorski akt je pripravilo podjetje URBI d.o.o. iz Ljubljane.

Povezava do predpisa

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi