Logo MojaObčina.si

Šentrupert

DANES
19°C
12°C
JUTRI
22°C
12°C
2827

Javna razgrnitev evidence nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2023

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: NUSZ) je dajatev zavezanca na podlagi odločbe, ki jo izda Finančna uprava Republike Slovenije in je pomemben prihodek občinskega proračuna, saj se s tem virom zagotavlja ustrezno komunalno opremljenost stavbnih zemljišč, s tem pa zagotavlja učinkovito urejanje prostora, ter boljši gospodarski in družbeni razvoj občine.

Vse občine so bile s strani Ministrstva za okolje in prostor ter Ministrstva za finance uradno pozvane, da celovito odmerijo NUSZ na celotnem območju občine. Eden temeljnih ciljev celovitega urejanja sistema NUSZ je enakopravna obravnava zavezancev, ki bo v prihodnosti omogočila tudi bolj pregleden in nadzorovan prehod na nov sistem obdavčitve nepremičnin, ki bo v nekaj letih nadomestil NUSZ. Preglednost, zanesljivost in pravilnost podatkov za odmero NUSZ, je nujni predpogoj za zanesljivost sistema odmere nadomestila. Pravilnost in ustreznosti podatkov za odmero NUSZ bomo zagotovili tudi z vašim aktivnim sodelovanjem v javni razgrnitvi, vse s ciljem zagotavljanja pravilne odmere NUSZ, ki jo boste prejeli kot zakonski zavezanec za plačilo.

Občina Šentrupert se je v letošnjem letu odločila v celoti posodobiti evidenco NUSZ. Posodobitev evidence NUSZ za Občino Šentrupert pripravlja zunanji izvajalec, Realp, Uroš Košir s.p., ki bo v nadaljnjih usklajevalnih postopkih tudi sprejemal in obdeloval pripombe k javno razgrnjenim podatkom, ter skupaj z občinsko upravo odpravljal morebitne napake, za katere je pristojna Občina Šentrupert.

Podatke o zazidanih stavbnih zemljiščih (podatke o stavbah in stavbnih delih), je Občina Šentrupert pridobila po uradni dolžnosti iz uradnih evidenc Geodetske uprave RS.

Podatke o nezazidanih stavbnih zemljiščih in zemljiščih, ki se uporabljajo za poslovni namen, je Občina Šentrupert vzpostavila na podlagi veljavnih prostorskih aktov, ter dejanskega stanja v prostoru.

KJE IN KAKO LAHKO UREDITE PODATKE?

Podatek o neto tlorisni površini stavbe oz. stavbnega dela ali podatek o dejanski rabi stavbe oz. stavbnega dela

Podatek o neto tlorisni površini stavbe oz. stavbnega dela ali podatek o dejanski rabi stavbe oz. stavbnega dela lahko uredite na pristojni Območni geodetski upravi Novo mesto, Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto (na Občini Šentrupert podatkov o površini/dejanski rabi stavbe ali stavbnega dela NE moremo spremeniti).

Podatki o zavezancu, odmeri nezazidanih stavbnih zemljišč ali odmeri zemljišč, ki se uporabljajo za poslovni namenVse ostale podatke (zavezanec, odmera nezazidanih stavbnih zemljišč ali odmera zemljišč, ki se uporabljajo za poslovni namen) pa uredite na Občini Šentrupert, v času javne razgrnitve na enega od spodnjih načinov:po elektronski pošti na naslov:   nusz@realp.si 
osebno v prostorih Občine Šentrupert v terminih:

sreda, 3. 8. 2022  od 9:00 do 12:00

sreda, 10. 8. 2022  od 12:00 do 17:00

sreda, 17. 8. 2022 od 9:00 do 12:00

sreda, 31. 8. 2022 od 12:00 do 17:00

ponedeljek, 19. 9. 2022 od 9:00 do 14:00

POMEMENO OPOZORILOV primeru, da so podatki o nezazidanih stavbnih zemljiščih, zemljiščih, ki se uporabljajo za poslovni namen, ali podatki o zavezancu napačni in se v času javne razgrnitve ne odzovete in ne predlagate vpisa novih ali spremenjenih podatkov v evidence, se šteje, da se s podatki strinjate. Obravnavane bodo vse pripombe, ki bodo imele datum oddaje do vključno 25. 9. 2022.

Za vaše sodelovanje pri pripravi odmere NUSZ za leto 2023 se vam v naprej zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo.

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi