Logo MojaObčina.si
DANES
1°C
-6°C
JUTRI
3°C
-1°C
Oceni objavo

10-letni načrt za gasilske investicije

Občinski svet Občine Šentrupert se je včeraj na 8. redni seji sešel v Barbovi graščini na Veseli Gori. Člani in članice so se med drugim seznanili z 10-letnim načrtom razvoja in opremljanja društev gasilskega poveljstva Občine Šentrupert.

Naloge gasilstva opravljajo prostovoljna gasilska društva Šentrupert, Sveti Rok in Zabukovje, ki so povezana v Gasilsko zvezo Trebnje. 10-letni načrt za investicije na področju gasilstva je sistematični načrt občine in gasilcev za nakup in sofinanciranje naložb v prihodnjem desetletju. V PGD Šentrupert si tako denimo želijo vodno črpalko, novo podvozje GVC-3, na katerega bodo prenesli staro nadgradnjo, in nov gasilski dom, v PGD Zabukovje pa novo vozilo GVGP-1 in ureditev okolice in obstoječega doma za praznovanje obletnice leta 2027, PGD Sveti Rok upa na novo vozilo GVV-1. »Ko bomo načrt, s katerim se je občinski svet včeraj seznanil, dokončno uskladili z vsemi deležniki, ga bo treba na seji občinskega sveta tudi potrditi. To pa seveda pomeni, da bomo morali nato v občinskem proračunu zagotavljati dodatna finančna sredstva poleg vsakoletnih za redno delovanje na področju gasilstva. V tem trenutku je ocenjena vrednost 730 tisoč evrov vseh potreb, pri čemer naj bi občina zagotovila do 500 tisoč evrov,« pojasnjuje župan Občine Šentrupert Tomaž Ramovš

Ostali sklepi:

Občinski svet je razpravljal tudi o širitvi Skupne občinske uprave občin Dol pri Ljubljani, Litija, Šentrupert in Šmartno pri Litiji s priključitvijo Občine Trebnje, ki bo zmanjšala finančne stroške obstoječim občinam članicam, več zaposlenih v skupnih službah pa bi omogočilo optimalnejšo razporeditev ter učinkovitost dela in glede na načrtovano dodatno enoto v Trebnjem tudi hitrejši prihod zaposlenih v skupnih občinski upravi za opravljanje nalog na območju Občine Šentrupert.

Člani in članice občinskega sveta so med drugim v Nadzorni odbor Občine Šentrupert imenovali Antona Cuglja, predstavnik Očine Šentrupert v Skupščini javnega podjetja Komunala Trebnje pa je Pavel Brcar. Občinski svet je župana tudi pooblastil za podpis investicijske dokumentacije za razširitev odlagališča odpadkov Globoko.

Župan je občinski svet še seznanil, da je večina sanacij v poletnih neurjih poškodovane infrastrukture zaključena, zahvalil pa se je tudi vsem, ki so pomagali med poletnimi neurji in soorganizatorjem programa Evropskega tedna mobilnosti, ki so ga v občini letos ob sofinanciranju EU prvič pripravili v večjem obsegu, med drugim je RD Šentrupert na 5. RD bajkam zbiral denar za pomoč družini v Mozirju.

Oglejte si tudi