Logo MojaObčina.si
DANES
12°C
-2°C
JUTRI
9°C
-4°C

Popravek javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih in mladinskih programov in projektov, ki jih bo Občina Šempeter-Vrtojba sofinancirala v letu 2017

Datum objave: 15. 02. 2017
Številka razpisa: 61004-1/2017-4
Občina Šempeter-Vrtojba objavlja na podlagi Pravilnika o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v Občini Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 51/07) in Odloka o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2017 (Uradni list RS, št. 84/16), objavlja POPRAVEK JAVNEGA RAZPISA za sofinanciranje kulturnih in mladinskih programov in projektov, ki jih bo Občina Šempeter-Vrtojba sofinancirala v letu 2017 objavljenega 18. 1. 2017, na spretni strani Občine Šempeter-Vrtojba Javni razpis se v 2. in 3. točki spremeni tako, da se na novo glasi: »2. Na javni razpis za sofinanciranje kulturnih in mladinskih programov in projektov iz občinskega proračuna Občine Šempeter - Vrtojba se lahko prijavijo: – društva, klubi in njihove zveze, zavodi in druge pravne osebe ter samostojni nosilci, ki imajo sedež v Občini Šempeter-Vrtojba in so registrirani za izvajanje kulturne oziroma mladinske dejavnosti, – zveze društev, ki nimajo sedeža v Občini Šempeter- Vrtojba, v katerih so včlanjena društva s sedežem v Občini Šempeter-Vrtojba in so registrirane za izvajanje kulturne oziroma mladinske dejavnosti, – medobčinska združenja ali zavodi in druge pravne osebe, ki nimajo sedeža v Občini Šempeter - Vrtojba, vendar svojo dejavnost izvajajo tudi na področju oziroma za področje Občine Šempeter-Vrtojba in so registrirani za izvajanje kulturne oziroma mladinske dejavnosti, – imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo njihovo delovanje, – delujejo najmanj eno leto pred objavo javnega razpisa oziroma poziva, – opravljajo svojo dejavnost na neprofitni osnovi, – imajo zagotovljene pravne, materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo programa oziroma projekta, – imajo zagotovljena lastna sredstva in/ali soudeležbo drugih financerjev, – občinski upravi vsako leto pravočasno predložijo poročilo o realizaciji programov in so v celoti izpolnili pogodbene obveznosti do občine na podlagi javnega razpisa predhodnega leta, če so na njem sodelovali. 3. Okvirna višina finančnih sredstev je 57.000,00 EUR. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2017, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.« Ostalo besedilo ostaja nespremenjeno. Številka: 61004-1/2017-4 Šempeter pri Gorici, 15. februar 2017 Župan mag. Milan Turk

Všečkaj objavo