Logo MojaObčina.si

Šempeter-Vrtojba

DANES
16°C
11°C
JUTRI
21°C
13°C
Avtor: Občina Šempeter-Vrtojba,

Ponovno povabilo k posredovanju predloga kandidature za predstavnika Občine Šempeter-Vrtojba v Nadzornem svetu Javnega sklada malega gospodarstva Goriške

Datum objave: 07. 01. 2019
Številka razpisa: 01111-10/2018-7
V skladu s 14. členom Zakona o javnih skladih, je funkcija svetnika nezdružljiva s funkcijo člana nadzornega sveta javnega sklada, katerega ustanovitelj je občina. Zato Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba (v nadaljevanju: komisija) ponovno vabi, da posredujete predloge kandidatur za predstavnika Občine Šempeter-Vrtojba v Nadzornem svetu Javnega sklada malega gospodarstva Goriške.

Skladno z 98. členom Poslovnikom občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba (Ur. l. RS, št. 5/2018) kandidate za izvolitve ali imenovanje lahko predlagajo svetniki, svetniške skupine in župan.

V skladu z 10. členom Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega sklada malega gospodarstva Goriške (Ur. l. RS št. 21/2016) člane nadzornega sveta iz posamezne občine ustanoviteljice imenujejo in razrešujejo občine ustanoviteljice, vsaka skladno s svojimi akti.
Nadzorni svet ima 8 članov, in sicer 3 predstavnike Mestne občine Nova Gorica in po en predstavnik ostalih občin ustanoviteljic. Člani nadzornega sveta se imenujejo za dobo 4 let z možnostjo ponovnega imenovanja.

Člani nadzornega sveta ne morejo biti osebe, zaposlene v Skladu in druge osebe, katerih funkcija ali dejavnost je po zakonu nezdružljiva s članstvom v nadzornem svetu.

Naprošamo vas, da predloge kandidatur posredujete komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, vključno s podpisano izjavo kandidata, da soglaša s kandidaturo, po pošti na naslov: Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3 a, 5290 Šempeter pri Gorici, s pripisom »Za komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja«, po e-pošti na: info@sempeter-vrtojba.si ali osebno na sedežu občinske uprave v poslovnem času, do ponedeljka, 21. januarja 2019.

Komisija bo prejete predloge obravnavala na 2. seji komisije dne, 22. januarja 2019 ob 16:30 v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba.

Predsednica komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Monika Gorjan Zavadlav, l.r.

Všečkaj objavo