Logo MojaObčina.si

Šempeter-Vrtojba

DANES
24°C
6°C
JUTRI
25°C
5°C
Avtor: Občina Šempeter-Vrtojba,

Objava prostega delovnega mesta Dokumentalist VII/1

Datum objave: 10. 01. 2019
Številka razpisa: 11002-1/2019-1

Občina Šempeter-Vrtojba objavlja prosto delovno mesto Dokumentalist VII/1.

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

-          visoka strokovna izobrazba/prva bolonjska stopnja,

-          najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj.

 

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.

 

Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas, za čas nadomeščanja začasno odsotne javne uslužbenke.

 

Delovne naloge razpisanega delovnega mesta so:

  • razvrščanje klasifikacije, odprava dokumentarnega gradiva,
  • urejanje dokumentarnega gradiva,
  • vodenje najzahtevnejših seznamov in pregledov,
  • sodelovanje pri izdelavi najzahtevnejših gradiv s strokovnega področja,
  • zbiranje in posredovanje primerjalnih strokovnih podatkov in  informacij uporabnikom,
  • izdelovanje strokovnih publikacij, gradiv,
  • pripravljanje zahtevnejših analiz, strokovnih gradiv, informacij in svetovanje,
  • skrb za realizacijo sklepov občinskega sveta (vključno z objavo občinskih splošnih aktov).

Prepozne in nepopolne prijave ter prijave, iz katerih bo razvidno, da kandidat ne izpolnjuje razpisnih

pogojev, ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje s polnim delovnim časom, razporejenim v skladu z internim pravilnikom.

 

Prijava kandidata mora vsebovati:

- pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katerega mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter datum zaključka izobraževanja (dan, mesec in leto) in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,

- pisno izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, v kateri kandidat navede datum (dan, mesec in leto) sklenitve in datum (dan, mesec in leto) prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu, ter kratko opiše delo in zahtevano stopnjo izobrazbe na delovnih mestih na katerih je opravljal delo.

 

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi dokumentacije, ki jo bo posamezen kandidat priložil.

 

 Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe

navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil, skupaj z dokazili s katerimi razpolaga.

 

Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici, z označbo »zaposlitev Dokumentalist VII/1« ali na elektronski naslov info@sempeter-vrtojba.si. Prijavo je mogoče poslati v osmih dneh od objave.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni od dneva objave prostega delovnega

mesta. Za dajanje informacij o javni objavi je odgovoren mag. Peter Ptičak, telefonska številka 05 3351000.

 

Opomba: V besedilu javne objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so

uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

 

Mag. Milan Turk

Župan

Všečkaj objavo