Logo MojaObčina.si
DANES
30°C
16°C
JUTRI
33°C
18°C
Oceni objavo

Pogoji za brezplačno uporabo plakatnih mest za referendumsko kampanjo

Občina Šempeter - Vrtojba na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13) objavlja POGOJE ZA BREZPLAČNO UPORABO PLAKATNIH MEST ZA REFERENDUMSKO KAMPANJO ZA POSVETOVALNE REFERENDUME 2024.

1. Občina Šempeter - Vrtojba bo organizatorjem referendumske kampanje brezplačno zagotovila oštevilčena plakatna mesta na eni lokaciji v Šempetru pri Gorici in eni lokaciji v Vrtojbi.

2. Organizatorji referendumske kampanje morajo vlogo za uporabo brezplačnih plakatnih mest poslati najkasneje do 28. 5. 2024, do vključno 12. ure, na elektronski naslov Občine Šempeter - Vrtojba: info@sempeter-vrtojba.si.

3. Javno žrebanje oštevilčenih plakatnih mest bo  29.5.2024, ob 9. uri v sejni sobi Občine Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3 a, v Šempetru pri Gorici.

4. V kolikor bo organizator referendumske kampanje  vlogo oddal po izteku roka, se mu bo omogočilo uporabo brezplačnega plakatnega mesta, v kolikor bodo le ta še prosta, in sicer po vrstnem redu prispelih vlog.

5. Na drugih lokacijah je možno plakatiranje na plačljivih plakatnih mestih v skladu z Odlokom o upravljanju z objekti in napravami za oglaševanje v Občini Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 74/2020).

6. Plakatiranje na plakatnih mestih bo mogoče od 31. 5. 2024 dalje. Organizatorji referendumske kampanje dostavijo plakate na sedež občine. Plakate namešča in odstranjuje Režijski obrat občine Šempeter - Vrtojba.

7. Organizatorji referendumske kampanje morajo v vlogi za uporabo brezplačnih plakatnih mest navesti ime in priimek odgovorne osebe za pripravo plakatov in kontaktno telefonsko številko.

8. Za odstranitev plakatov, nameščenih v nasprotju z navedenimi pogoji, je pristojen Režijski obrat Občine Šempeter - Vrtojba, ki plakate odstrani na stroške organizatorja referendumske kampanje.

Oglejte si tudi