Logo MojaObčina.si

Šempeter-Vrtojba

DANES
18°C
5°C
JUTRI
17°C
9°C

Objava prostega delovnega mesta Receptor IV za določen čas

Občina Šempeter-Vrtojba objavlja prosto delovno mesto Receptor IV za določen čas - M/Ž za 1 delavca. Kandidati se lahko prijavijo do 3. oktobra 2020 do 23:59 ure.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • srednja poklicna izobrazba,
 • štiri mesece delovnih izkušenj.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. 

Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas, za čas nadomeščanja začasno odsotnega javnega uslužbenca.

 

Naloge delovnega mesta so:

 • zagotavljanje varnosti in zavarovanja zaposlenih in strank,
 • zagotavljanje izvajanja hišnega reda,
 • vzdrževanje reda v prostorih sedeža organa, zavarovanje zgradb, funkcionalnih zemljišč, parkirišč in drugih nepremičnin organa,
 • sprejemanje in preverjanje gotovine,
 • izdajanje vstopnic,
 • vodenje zapisov o prejetih plačilih in usklajevanje le-teh s prejeto gotovino,
 • vodenje blagajne ročno ali z avtomatskim registriranjem iztržka,
 • prenos gotovine v trezor ali banko,
 • vodenje evidenc in plačil,
 • druga dela in naloge po navodilu nadrejenega,
 • spremljanje in obveščanje o stanja objektov, naprav, poslovnih prostorov in prevoznih sredstev.

 

Prepozne in nepopolne prijave ter prijave, iz katerih bo razvidno, da kandidat ne izpolnjuje razpisnih pogojev, ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, s polnim delovnim časom, razporejenim v skladu z internim pravilnikom.

 

Prijava kandidata mora vsebovati:

- pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna

  stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,

- pisno izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, v kateri kandidat navede datum (dan, mesec in leto) 

  sklenitve in datum (dan, mesec in leto) prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu, ter 

  kratko opiše delo in zahtevano stopnjo izobrazbe na delovnih mestih na katerih je opravljal delo.

 

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

 

Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici, z označbo »zaposlitev Receptor IV« ali na elektronski naslov info@sempeter-vrtojba.si. Prijavo je mogoče poslati v osmih dneh od objave.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku osem dni po zaključenem postopku izbire. Za dajanje informacij o objavi prostega delovnega mesta je odgovoren  mag. Peter Ptičak, telefonska številka 05 335 10 00.

 

Opomba: V besedilu javne objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Oglejte si tudi