Logo MojaObčina.si
JUTRI
18°C
14°C
TOR.
23°C
15°C
Oceni objavo

Pregled koncesije - investicijska obnova cest

Z dnem 22. 3. 2023 je obnovljena približno polovica ceste čez Homec. Gre za obnovo t. i. odseka 4 oziroma dela LC 107071 Bočna-Homec-Grušovlje. Obnovitvena dela izvaja VOC Celje v okviru koncesije oziroma investicijskega vzdrževanja občinskih cest.

Cesta skozi Homec se obnavlja namesto predvidenih odsekov 13 in 14 oziroma odseka Čebuli-Grušovlje in odseka Majerhold RC-Čebuli. Znano je, da se na območju Šentjanža, kjer Občina od nekaj lastnikov (ki pa so lastniki večjega števila zemljišč) ni uspela pridobiti podpisanih predpogodb, zato se obnova cest ne bo izvajala. Izvedel se bo samo del odseka 12, in sicer od Varpolja do hišne številke Šentjanž 34a, kjer se bodo dela predvidoma začela danes. Dela obsegajo razširitev cestišča na 3,5 m ter sanacijo obstoječega mostu čez strugo Stržinca.

Po sklepu Občinskega sveta se sredstva, ki so bila v okviru koncesijske pogodbe namenjena za šentjanško cesto, namenijo za odseka 4 in 17. Odsek 4 je cesta skozi Homec, ki je v izvedbi, odsek 17 pa cesta proti Vimpaslam, kje potekajo še zadnja pogajanja z lastniki zemljišč za podpis predpogodb.

Iztekel se je tudi rok (10. 3.), ki je bil po sklepu Občinskega sveta zadnji rok za podpis predpogodb za obnovo odseka 9 oziroma ceste skozi Novo naselje. Do navedenega datuma Občina ni prejela nobene predpogodbe s  strani lastnikov kmetijskih zemljišč na južni strani omenjene ceste, zato se obnova ceste skozi Novo naselje ne bo izvedla. Po predlogu svetnikov naj bi se namesto omenjene ceste rekonstruirala cesta proti pokopališču.

V letošnjem letu, ko mora biti investicijski del v okviru koncesije zaključen, se predvideva še obnova dela odseka 10 oziroma cesta  od Prosvetnega doma do bivšega lesnopredelovalnega obrata Marovt.

 Dodajmo še, da se v Spodnji Rečici ob lokaciji starega mostu na desnem bregu Savinje, na delu odseka 1 oziroma od mostu do  hišne št. Sp. Rečica 49 (Vedrajs) pripravlja gradnja fekalne kanalizacije in cestne razsvetljave, obnova vodovoda in seveda obnova dela ceste od hišne številke Spodnja  Rečica 49 do meje z Občino Nazarje. S tem bo zaključen tudi odsek 1, z njim pa načrtovan investicijski del obnove cest v Občini Rečica ob Savinji.

V naslednjih letih bo celjski VOC v okviru koncesije izvajal redno vzdrževanje občinskih cest.

Oglejte si tudi