Logo MojaObčina.si

Radovljica

JUTRI
6°C
-7°C
PET.
7°C
-2°C
4437

Objavljen končni izbor projektov, ki bodo izvedeni v okviru participativnega proračuna

Strokovna komisija za participativni proračun Občine Radovljica je na 4. seji 24.11.2020 sprejela sklep o končnem izboru projektov za leti 2021 in 2022, ki bodo na podlagi glasovanja po posameznih območjih izvedeni v okviru participativnega proračuna. Skupaj bo v obeh letih izvedenih 25 projektov. Občinska uprava bo projekte umestila v proračun za leto 2021 ali 2022 ali za obe leti glede na določeno višino sredstev, to je 15 tisoč evrov za vsako območje v vsakem letu, in glede na časovno izvedljivost projektov. Predloga proračunov bosta na občinskih spletnih straneh www.radovljica.si objavljena 4.12.2020, občinski svet pa ju bo obravnaval na seji 16.12.2020.

Končni izbor projektov  

Območje 1: Krajevna skupnost Radovljica

 1. TELOVADBA V GOZDU IN RAZGLED NA DEŽELO (OBLA GORICA IN VOLČJI HRIB)

Predlagatelj: Aljoša Špiler, vrednost: 15.000 EUR

Število glasov: 514

Opis projekta: Obla gorica in Volčji hrib sta območji, ki bi jih uredili za gibanje in doživljanje lepote kraja in okolice. Obla gorica je primeren in neizkoriščen javni prostor, ki bi ga obogatili s telovadno stezo tako, da bi se območje geografsko in po namembnosti priključilo ostalim športno rekreativnim objektom v bližini. Projekt predvideva izvedbo krožne telovadne steze na območju Oble gorice, ki bi bila sestavljena iz telovadnih postaj, med seboj povezanih s stezo. Postaje bi bile sestavljene iz elementov različnih zahtevnosti. Volčji hrib je poleg tega, da je nenavadna ledeniška morena, tudi svojevrsten razgledni stolp, po naravi dostopen tudi starejšim. Z njegovega vrha je razgled na celotno Deželo in širše. Projekt predvideva ureditev na način, da bo lažje dostopen tudi starejšim generacijam.

 1. ZUNANJA UREDITEV ŠPORTNEGA PARKA VRBNJE

Predlagatelj: Tadej Gomboc, vrednost: 15.000 EUR

Število glasov: 426

Opis projekta: Športni park Vrbnje uporabljajo mlade družine z otroki, mladina in starejši. Posamezna igrala v njem so dotrajana in jih je treba bodisi zamenjati bodisi obnoviti. Športni park ni omejen z lovilnimi mrežami, kar povzroča škodo na poljščinah pa tudi slabo voljo pri sosedih. V parku manjka tudi del zunanje opreme. Projekt predvideva izvedbo ureditvenih del in nakup  potrebne opreme (zamenjava in obnova posameznih igral v parku, nakup in montaža visečih lovilnih mrež, postavitev klopi, košev za smeti in zasaditev dreves).

 1. PASJI PARK RADOVLJICA

Predlagateljica: Doris Krivič, vrednost: 15.000 EUR

Število glasov: 380

Opis projekta: V Radovljici je registriranih 1.900 psov. Kljub temu, da ima Radovljica veliko zelenih površin, sprehajanje psov brez povodca ni varno, urejenih površin za prosto sprehajanje in igranje psov pa ni. Predlaga se ureditev ograjenega parka/igrišča za pse v velikosti približno 1.000 m2 v Radovljici. Takšen park bo omogočil psom prosto gibanje brez povodca, hkrati pa bo zmanjšana tudi nevarnost, da bi psi ogrožali druge pse in ljudi. Po ureditvi pasjega parka se določi tudi skrbnika prostora, ki bo skrbel za urejanje parka, za red in čistočo pa bo odgovoren tudi vsak skrbnik psa.

 1. EKOLOŠKA TRŽNICA V RADOVLJICI

Predlagateljica: Monika Brinšek, vrednost: 15.000 EUR

Število glasov: 370

Opis projekta: Radovljica nima lastne ekološke tržnice. Projekt predvideva organizacijo ekološke tržnice, kjer bodo občani lahko kupili hrano neposredno od lokalnega kmeta. Poleg organizacije tržnice bodo izvedeni tudi predavanja in delavnice s tremi osrednjimi temami: opazovanje posledic slabega prehranjevanja, preusmeritev pozornosti h kvalitetnim sestavinam, ki se nahajajo v ekološki hrani, praktično poučevanje o možnostih samopreskrbe.

Območje 2: Krajevna skupnost Lesce

 1. ŠPORTNI OBJEKT

Predlagateljica: Helena Šolar, vrednost: 15.000 EUR

Število glasov: 305

Opis projekta: V Lescah ni pokritega prostora, kjer bi se v primeru slabega vremena izvajale različne športne, kulturne in ostale družbene dejavnosti na prostem. Zato je predlagana izdelava projektne dokumentacije, pridobitev upravnih dovoljenj in postavitev pokritega objekta (oblika dvojnega kozolca površine okoli 60 m2) v Lescah, kjer bi se izvajale različne športne, kulturne in ostale družbene dejavnosti na prostem.

       2. IZDELAVA IN NAMESTITEV GNEZDILNIC ZA PTICE IN NETOPIRNIC TER ROČNO ODSTRANJEVANJE INVAZIVNIH RASTLIN OB POTOKU BLATNICA

Predlagatelj: Boris Kozinc, vrednost: 4.340 EUR

Število glasov: 292

Opis projekta: Projekt predlaga namestitev gnezdilnic za lesno sovo, velikega skovika, smrkodavro, vse vrste sinic, škorca, brgleza, pogorelčka, poljskega vrabca in odstranitev invazivnih tujerodnih rastlin na parcelah ob potoku Blatnica. Z namestitvijo gnezdilnic se namerava doseči stabilnejše populacije ptic, ki gnezdijo v duplih, ter netopirjev. Z odstranjevanjem invazivnih tujerodnih rastlin pa se želi preprečiti zamake, ki jeseni ovirajo pretok vode in kazijo izgled območja.

 1. UTRIPAJOČ ZNAK PREHOD ZA PEŠCE

Predlagateljica: Tatjana Justin, vrednost: 6.100 EUR

Število glasov: 146

Opis projekta: Na križišču Dežmanove ceste in Hraške ceste pri OŠ F. S. Finžgarja Lesce se nahaja prehod za pešce, ki ga uporabljajo otroci, ki prihajajo v šolo, pa tudi krajani. Ker je območje prometno obremenjeno, je predlagano, da se na prehodu postavi utripajoč znak za prehod za pešce, s čimer bo zagotovljena večja varnost pešcev in varnejša šolska pot.

 1. TURISTIČNA TOČKA

Predlagatelj: Vid Grašič, vrednost: 15.000 EUR

Število glasov: 132

Opis projekta: Železniška postaja Lesce (Bled) je ena izmed bolj izpostavljenih. Notranjost postaje je slabega videza in ne nudi nobenih informacij o kraju, občini, turističnih destinacijah, naravnih znamenitostih ipd.. Zato se predlaga ureditev notranjosti železniške postaje Lesce (kot informacijske točke) s postavitvijo oglasnih tabel, panojev z lokalno ponudbo, postavitvijo multimedijske plošče na dotik, kjer bi obiskovalci in turisti dobili najnujnejše turistične informacije.

 1. POČITNIŠKE DELAVNICE

Predlagateljica: Zlatica Demšar, vrednost: 3.000 EUR

Število glasov: 109

Opis projekta: Projekt je namenjen osnovnošolcem med šolskimi počitnicami, predvideva pa organizacijo delavnic (slikarska, mozaična, spoznavanje zelišč, športna dejavnost s pohodništvom) z namenom aktivnega preživljanja prostega časa.

 1. VAŠKA TRŽNICA, IZMENJEVALNICA, BOLŠJI SEJEM

Predlagatelj: Vid Grašič, vrednost: 5.500 EUR

Število glasov: 94

Opis projekta: Na območju starega vaškega jedra v Lescah (Begunjska cesta) je zaradi slepe ulice promet motornih vozil upadel, vsak se lahko mirno sprehodi in ogleda še ohranjene stare vaške hiše ter cerkev Marijinega vnebovzetja. Za dodatno promocijo območja se predlaga organizacija dveh dogodkov v starem vaškem jedru v Lescah (Begunjska cesta) z vaško tržnico, izmenjevalnico, bolšjim sejmom, ki bi kasneje lahko postala vsakomesečna in tradicionalna.

Območje 3: Krajevne skupnosti Kamna Gorica, Kropa, Lancovo, Srednja Dobrava

 1. PETROVA POT

Predlagatelj: Mitja Kapus, vrednost: 15.000 EUR

Število glasov: 230

Opis projekta: Predlog se nanaša na ponovno vzpostavitev sprehajalne poti ob potoku Lipnica, ki jo je konec 19. stoletja naredil prof. Peter Novak. Zadnjih 20 let je pot v slabem stanju, na delu težko prehodna. Pot poteka ob levem bregu Lipnice od hišne št. Kamna Gorica 2a proti hišni št. Zgornja Dobrava 1. Predlaga se ureditev poti z razširitivjo in postavitvijo zaščitne ograje na izpostavljenih mestih, uredi se premostitve.

 1. OBNOVA VODNE UČNE POTI GRABNARICA IN NARAVOSLOVNE UČNE POTI: PUSTI GRAD

Predlagatelj: Simon Resman, vrednost: 15.000 EUR

Število glasov: 228

Opis projekta: Vodna učna pot Grabnarica in naravoslovna učna pot Pusti grad sta v slabem stanju. Zaradi trohnečega lesa na mostih in ograjah sta nevarni, zato je njuna obnova nujno potrebna. Predlog predvideva zamenjavo dotrajanih delov infrastrukture ter ureditev poti (odstranitev grmovja na poteh).

 1. GOZDNA UČNA POT KAMNA GORICA

Predlagatelj: Božidar Drozg, vrednost: 15.000 EUR

Število glasov: 204

Opis projekta: Projektni predlog se nanaša na vzpostavitev gozdne učne poti, ki bo potekala po že vpeljanih sprehajalnih poteh in bo vključevala čudovite razglede, informacije s področij kulturne dediščine, naravoslovja, geografije, varstva narave. Potekala naj bi od območja starega vaškega jedra Kamne Gorice do Zijavke, razgledne točke Ojstra peč do energetske točke Frtala, proti križišču peš poti za Globoko, Radovljico, Pusti grad in Kamno Gorico. Navezana bo na Gozdno učno pot Pusti grad skozi Galerije (razgledna točka Mil pogled – Police - nazaj v Kamno Gorico). Celotna dolžina poti je ocenjena na 5 km.

 1. TRIM STEZA KROPA

Predlagateljica: Saša Pavlič, vrednost: 15.000 EUR

Število glasov: 138

Opis projekta: Od športnega igrišča mimo cerkve Pr Kapelc vodi peš pot proti Brezovici. Pešpot vse več uporabljajo krajani in obiskovalci, zato se predlaga njena ureditev in postavitev trim steze (postavitev vadbenih postaj) ter ureditev tabel z navodili na vsaki vadbeni postaji.

Območje 4: Krajevne skupnosti Brezje, Ljubno, Podnart

 1. FITNES V NARAVI - ČRNIVEC

Predlagatelj: Mitja Potočnik, vrednost: 9.500 EUR

Število glasov: 325

Opis projekta: V sklopu športnega parka Črnivec se namestijo raznovrstne naprave za telovadbo v naravi. Naprave bo lahko uporabljala za rekreacijo tako mladina kot tudi starejše generacije.

 1. OBNOVA POTI IN STUDENCA ZDRAVILNE VODE V CIZLJU

Predlagatelj: Boštjan Soklič, vrednost: 15.000 EUR

Število glasov: 320

Opis projekta: Projekt je usmerjen k zaščiti enega izmed izvirov zdravilne pitne vode. Z namenom zaščite vira in ureditve dostopa do izvira zdravilne vode v Cizlju se uredi dostopna pot, okolica izvira, postavi klopi in mizo za obiskovalce, informativne table, vodo se spelje v korito.

 1. NAKUP PETIH AED ENOT

Predlagatelj: Nejc Šter, vrednost: 9.000 EUR

Število glasov: 315

Opis projekta: Razvejana mreža razpoložljivih AED aparatov (avtomatskih eksternih defibrilatorjev) je ključnega pomena za reševanje življenja krajanov, kajti bistveno skrajša čas od vpoklica prvih posredovalcev do uporabe AED enote pri pacientu. Zato se predlaga nakup  petih AED enot s postavitvijo v krajih Poljšica, Ovsiše, Prezrenje, Zaloše in Rovte.

 1. POSTAVITEV NADSTREŠKA NA INFORMACIJSKI TOČKI PODNART

Predlagatelj: Nejc Šter, vrednost: 10.000 EUR

Število glasov: 207

Opis projekta: Obstoječa informacijska točka že dalj časa služi kot avtobusno postajališče za šolske otroke. Projektni predlog vključuje postavitev enostavnega jeklenega nadstreška s kritino na informacijski točki pred gasilskim domom Podnart nasproti Kulturnega doma Podnart.

 1. ZAŠČITIMO IN OHRANIMO NARAVO ZA DOMAČINE, TURISTE IN ŽIVALI

Predlagatelj: Tomaž Šlibar, vrednost: 7.500 EUR

Število glasov: 43

Opis projekta: V zadnjih letih se po gozdovih in drugih naravnih območjih okoli Svetega Petra, Krpina, Polške planine, Drage, Ledene trate in Dobrče pa vse do Grofije vozijo motokrosisti in štirikolesniki, ki praviloma hitro in hrupno vozijo po makadamskih poteh, planinskih poteh in po brezpotjih po gozdovih. Zaradi hrupa in hitrosti so nevarni in moteči za obiskovalce, predstavljajo pa tudi veliko motnjo za živali. Območje je pomembna destinacija za dnevno rekreacijo (zlasti pohodništvo, kolesarjenje), kar prav tako povzroča povečano obremenjenost parkirišč in narave same. Za delno reševanje navedene problematike se predlaga postavitev info-tabel po parkiriščih, ki opozarjajo in informirajo o potrebnem bontonu v gozdovih. Na tablah bo med drugim opozorilo o netrganju rož, zmanjšanju glasnosti, hoji le po urejenih poteh, hoji podnevi in ne ponoči.

 1. UNIVERZA ZA 2. ŽIVLJENJSKO OBDOBJE

Predlagateljica: Petra Čebulj, vrednost: 2.100 EUR

Število glasov: 38

Opis projekta: Projekt je namenjen aktivnim odraslim. Problem današnje ponudbe izobraževanj je, da je večinoma namenjena ali mlajši populaciji ali pa starejšim. Aktivne generacije pa večinoma tako pestre ponudbe izobraževanj nimajo. S spodbujanjem netradicionalnih aktivnosti bi aktivne odrasle spodbudili k odkrivanju novih hobijev in večanju socialnih stikov. Projekt predvideva organizacijo predavanj in izobraževanj za aktivno odraslo populacijo.

Območje 5: Krajevne skupnosti Begunje na Gorenjskem, Mošnje, Otok

 1. PRENOVA OTROŠKEGA IGRIŠČA V KRPINU

Predlagatelj: Peter Kolman, vrednost: 9.950 EUR

Število glasov: 228

Opis projekta: Rekreacijski center Krpin je bil v občini eden prvih z zgledno urejenim otroškim igriščem, ki pa ga je treba posodobiti in urediti v sodobno, varno in atraktivno otroško igrišče. Zato se predlaga namestitev ustreznih certificiranih igral, zamenjava dotrajanih delov, barvanje, namestitev ustreznih podlog na mestih, kjer so že dotrajane, zamenjava dotrajanih igral oz. namestitev novih.

 1. IZDELAVA DOKUMENTACIJE DGD ZA IZVEDBO REKONSTRUKCIJE VEČNAMENSKEGA OBJEKTA

Predlagateljica: Monika Štefelin, vrednost: 9.897 EUR

Število glasov: 222

Opis projekta: Krajani v Begunjah nimajo dvorane za kulturne, izobraževalne in družabne dejavnosti. Takšna dvorana bi obogatila življenje v kraju. Predlaga se, da se za obstoječi večnamenski objekt z gasilskim domom na lokaciji v centru Begunj izdela projektna dokumentacija (DGD) za izvedbo rekonstrukcije obstoječega večnamenskega objekta, v katerem bi se v zgornjih prostorih pridobil prostor za kulturno dvorano.

 1. ARHEOLOŠKA POT MOŠNJE

Predlagatelj: Jože Biček, vrednost: 15.000 EUR

Število glasov: 140

Opis projekta: Skozi Mošnje je speljana arheološka pot od Kulturnega doma do Ville Rustice. Zadnji del poti se pri vodenju obiskovalcev ne uporablja, ker je pot ob deževju in zaradi izliva gnojnih jam neurejena in težko prehodna. Predlaga se preusmeritev arheološke poti pri ribogojnici mimo Koroščeve žage do zadnje hiše, tam pa po stari nekdanji pešpoti do viadukta Dobruša do Ville Rustice. V ta namen se popravi tudi informacijsko tablo pri turistični pisarni, postavi nove in prestavi obstoječe table ter izvede druga ureditvena dela na poti.

 1. PODGORSKA PEŠPOT

Predlagateljica: Andreja Mrak, vrednost: 15.000 EUR

Število glasov: 121

Opis projekta: Projekt pešpoti, ki povezuje vasi s skupnim imenom Podgora (Slatna, Srednja vas, Zadnja vas, Mlaka), povezuje že obstoječe pohodne poti v KS Begunje in KS Brezje. Poti in steze se mestoma zaraščajo in opuščajo, zato se predlaga njihova ureditev. V okviru projekta se označi celotna trasa pešpoti z usmerjevalnimi in informativnimi tablami s prikazom zanimivosti ob poti. Urejanje se izvede v dolžini okoli 4.000 metrov z vstopom v Slatni (poljska pot) do gozda in potoka Peračica in gozda Žalostna gora, kjer se delno uredi obstoječa steza ter mostički čez potoke. Pot se nato nadaljuje proti Brezjanski poti miru, vmes pa se odcepti proti SV ob gozdnem robu Žalostne gore in nato po grebenu in poljski poti do Sv. Lucije do Zadnje vasi.

 1. JAVNA RAZSVETLJAVA V DELU NASELJA POLJČE

Predlagateljica: Zdenka Nedeljkovič, vrednost: 7.500 EUR

Število glasov: 62

Opis projekta: V delu naselja Poljče (od hišne št. 38 do 45) še ni urejene javne razsvetljave. V tem delu naselja živi približno 55 stanovalcev. Za zagotavljanje ustrezne varnosti pešcev se predlaga postavitev ustrezne javne razsvetljave.

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi