Logo MojaObčina.si

Radovljica

DANES
4°C
-5°C
JUTRI
7°C
1°C
4546

Evropski teden mobilnosti v občini Radovljica

Občina Radovljica bo v Evropskem tednu mobilnosti od 16. do 22. septembra sodelovala šestnajsto leto zapored. S sloganom »Gremo peš« je letošnji Evropski teden mobilnosti posvečen hoji kot najdostopnejšemu, najbolj zdravemu in najcenejšemu načinu premikanja. Velika težava sodobne družbe je pomanjkanje fizične aktivnosti prebivalcev zaradi pretirane rabe osebnih avtomobilov. Na krajših razdaljah pa je hoja najučinkovitejši in časovno zelo konkurenčen prometni način. S hojo vplivamo na svoje zdravje in manj škodujemo okolju.

S trajnostno mobilnostjo želimo zmanjšati uporabo avtomobila in spodbujati druge, trajnostne potovalne načine, med katere ob javnem potniškem prometu in kolesarjenju prištevamo tudi hojo. Cilj trajnostne mobilnosti je zadovoljiti potrebe vseh ljudi po mobilnosti in hkrati zmanjšati osebni motorni promet. Evropski teden mobilnosti je pobuda, ki lokalne skupnosti spodbuja k uvedbi in promociji trajnostnih prometnih ukrepov. Prizadevanja za človeku in okolju prijaznejše načine mobilnosti vsako leto povežejo na tisoče sodelujočih mest.

Program in projekti v občini Radovljica

Občine spodbujajo hojo občanov s kakovostno in varno infrastrukturo ter promocijo hoje. Pred novim šolskim letom je bila v Lescah prometno preurejena šolska pot med Alpsko cesto in vrtcem, v Ljubnem pa urejena nova pešpot "za Mohorjem". Nova je tudi prometna ureditev na območju Osnovne šole A. T. Linharta Radovljica. V Radovljici pa so bila z namenom večje prometne varnosti dodatno vzpostavljena območja omejene hitrosti na Langusovi, Kajuhovi, Jelovški, Kolodvorski, Gubčevi ulici, na Gorenjski cesti od Kranjske ceste do Linhartovega trga, Partizanski in Gradiški poti, Cesti svobode in Na Mlaki. Tovrstna prometna ureditev je bila vzpostavljena tudi na javnih poteh v naselju Posavec.

Tudi v preostanku leta bomo nadaljevali z izvedbo ukrepov v okviru celostne prometne strategije. Do konca leta bo postavljenih pet izposojevalnic koles, in sicer na Brezjah, v Begunjah, Lescah in dve v Radovljici. Občina Radovljica je ena izmed šestih gorenjskih občin, ki bodo z izvedbo skupnega projekta vzpostavile mrežo izposojevalnic koles na Gorenjskem. S projektom bomo prispevali k razvoju trajnostne mobilnosti in spreminjanju navad prebivalstva v smeri večje uporabe nizkoogljičnega transporta in javnega prevoza. Projekt Hitro s kolesom v skupni vrednosti 534 tisoč evrov bo sofinanciran z nepovratnimi sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 250 tisoč evrov.

Načrtovana je tudi postopna zamenjava usmerjevalnih tabel na tematskih poteh. Skladno s celostno grafično podobo GIZ Pohodništvo in kolesarjenje bo uveden enotni sistem označevanja po priporočilu Slovenske turistične organizacije . V letošnjem letu bodo table posodobljene na Naravoslovni učni poti Pusti grad.

Občina pospešeno pripravlja projekt kolesarskih povezav v občini v vrednosti 2,3 milijona evrov. Projekt je vključen v dogovor za razvoj gorenjske regije in bo sofinanciran s kohezijskimi sredstvi v predvideni višini 1,4 milijona evrov. Poleg kolesarske infrastrukture zajema tudi načrtovanje obnove cest, komunalne opreme in vodov ter cestne razsvetljave na Železniški ulici v Lescah in regionalni cesti od rondoja z Gorenjsko cesto do rondoja z Boštjanovo ulico.

V evropskem tednu mobilnosti bo v radovljiški občini poleg peš prihod otrok v šolo, tradicionalnega kolesarskega izleta in ekopraznika organiziran tudi sprehod do Čebelarskega centra Gorenjske.

V preteklih letih je občina v evropskem tednu mobilnosti organizirala tudi brezplačni mestni avtobus. Na podlagi teh izkušenj pa je podjetje Arriva Alpetour v aprilu letos uvedlo redne avtobusne prevoze preko TNC Lesce. Odhodi iz Radovljice so ob 8.40, 9.40, 10.40, 15.40 (avtobusi za Bled, Podhom) in 18.00 (avtobus za Bled, Krnico). Povratki s postajališča Lesce TNC pa so ob 9.22, 10.22, 11.22, 16.22, 17.02 in 19.02.

Vabilo na osrednjo prireditev

Vabimo vas na osrednjo prireditev, ki bo v četrtek, 19. septembra. Kolesarski izlet in sprehod bomo povezali z ekopraznikom na biodinamičnem učnem vrtu s ciljem poudariti pomen prizadevanj za trajnostno mobilnost, spodbujanje telesne aktivnosti in kakovostne prehrane, kar vse prispeva k ohranjanju zdravja, okolja in narave.

Izhodišče sprehoda do čebelarskega centra v Lescah in 16. kolesarskega izleta bo na igrišču za OŠ A. T. Linharta Radovljica, start bo ob 16. uri. Na bližnjem biodinamičnem vrtu za šolo pa bo od 15. do 18. ure tudi ekopraznik.

Zbor udeležencev sprehoda bo ob 15.45 uri. Pohodniki se bodo sprehodili do Čebelarskega centra Gorenjske v Lescah in si ogledali Semenjalnico – ekološko hranilnico semen. Vrnili se bodo na prireditev na biodinamičnem učnem vrtu. Semenjalnica je projekt, sofinanciran s sredstvi programa razvoja podeželja CLLD. Cilj projekta je vzpostaviti pogoje za pridelavo ekoloških semen - pritegniti dovolj lokalnih ekoloških pridelovalcev, da bo mogoče zagotoviti lokalnim razmeram prilagojena semena vsem ekološkim pridelovalcem.

Tudi kolesarji se bodo na igrišču za šolo zbrali ob 15.45 uri. Letošnji kolesarski izlet jih bo vodil po gozdni učni poti do Mošenj, preko Podvina na Črnivec, skozi Noše do Brezij, na Črnivec ter nadaljeval preko Spodnjega in Zgornjega Otoka na Gorico, v Vrbnje in nazaj na izhodiščno točko ter ekopraznik. Krožna trasa je dolga 15 kilometrov in bo speljana tudi po makadamskem cestišču, zato so primerna treking ali gorska kolesa.

Če bo deževalo, sprehoda in kolesarskega izleta ne bo.

Srečanje ob zaključku šeste vrtnarske sezone z ekopraznikom

Na ekoprazniku bodo kratkemu kulturnemu programu sledili predstavitev novosti na vrtu, ogled vrta in druženje ob degustaciji jedi iz pridelkov vrta. V letošnjem letu je bil na vrtu velik poudarek namenjen medonosnim rastlinam, saj so v lanskem letu pridobili učni čebelnjak. Študentka Biotehniškega centra Naklo je v okviru diplomske naloge obstoječi skalnjak preuredila v medonosni spiralni vrt po načelih setvenega priročnika, ki se uporablja pri biodinamiki. Pri urejanju so ji pomagali učenci, ki obiskujejo čebelarski krožek na osnovni šoli. Na vrtu pa po novem domujeta tudi dve mački, posvojeni iz zavetišča za živali.

Na ekoprazniku bodo od 15. do 18. ure na stojnicah svoje pridelke in izdelke ponudili ekološki in biodinamični kmetje v sodelovanju z Združenjem ekoloških kmetov Gorenjske. Pogostitev iz zelenjave, ki je zrasla na biodinamičnem učnem vrtu, pa bodo pripravili dijaki Srednje gostinske in turistične šole Radovljica. Če bo deževalo, bo ekopraznik v avli osnovne šole.

Tudi letošnje leto občane vljudno vabimo, da z nami delijo stare sorte stročnic za pridelavo semen, ki jih na vrtu pridelujemo v največji možni meri. Aktivno se bo letošnji prireditvi priključila, saj bodo dijaki pripravili

Pešbus in druge aktivnosti šol in vrtcev

Radovljiške osnovne in srednje šole ter vrtci se z različnimi dejavnostmi vsako leto pridružijo Evropskemu tednu mobilnosti.

Pešbus je način poti v šolo v organiziranih skupinah po določenih poteh in urniku. Skupino otrok na pešpoti morajo spremljati odrasli prostovoljci. Aktivna pot v šolo peš ali s kolesom otrokom zagotavlja minimalno mero dnevne telesne aktivnosti, kar pozitivno vpliva na njihovo zdravje. V Sloveniji pešbus izvajamo v sklopu programa Aktivno v šolo, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje in je del prizadevanj Dober tek Slovenija za več gibanja in bolj zdravo prehrano, podporo in materiale pa nudi IPoP – Inštitut za politike prostora.

OŠ F. S. Finžgarja Lesce so pešbus izvedli že ob začetku in koncu lanskega šolskega leta, akcija pa je naletela na odličen odziv otrok in staršev. Ob pomoči prostovoljk bodo s koordinatorko Nedo Golmajer pešbus ponovili od ponedeljka, 16., do petka, 20. septembra, in morda tudi podaljšali.

V evropskem tednu mobilnosti bodo drugo leto zapored pešbus organizirali tudi v OŠ Staneta Žagarja Lipnica za učence iz Kamne Gorice in Podružnični šoli Ovsiše za vse učence. Vsi sodelujoči bodo v spodbudo in zahvalo za sodelovanje prejeli praktično darilo Občine Radovljica.

OŠ Antona Janše Radovljica bo za učence organizirala več pohodov, vožnjo s skiroji, rolerji in kolesi po poligonu, iz odpadnih materialov bodo izdelovali vozila, prihod v šolo na trajnostni način, spodbujali tudi z aktivnostjo Gremo peš s kokoško Rozi!.

Tudi v OŠ A. T. Linharta Radovljica se bodo v tem tednu in v nadaljevanju šolskega leta potrudili, da bodo v šolo prihajali aktivno in na načine, s katerimi bodo pripomogli k zmanjševanju motoriziranega prometa in okoljskih obremenitev, ki jih prinaša promet, hkrati pa izboljšali zdravje in dobro počutje otrok.

Vrtec Radovljica bo Evropski teden mobilnosti povezal s projektoma Pasavček in Mali sonček – z gibanjem do zdravja, v sodelovanju s Policijsko postajo Radovljica. Otroke in starše bodo spodbujali k »peš prihajanju« v vrtec, otroke vozili na sprehode in pohode, opazovali promet, signalizacijo, jih učili pravilnega ravnanja v prometu. Pripravili bodo tudi poligon za poganjavčke, skiroje in kolesa, prepevali pesmice na temo prometa, onesnaževanja, gibanja, ustvarjali izdelke iz odpadnega materiala…

Pregled dogajanja

Od ponedeljka, 16., do petka, 20. septembra 2019

Pešbus v OŠ F. S. Finžgarja Lesce, OŠ Staneta Žagarja Lipnica in Podružnični šoli Ovsiše ter različne aktivnosti v šolah in vrtcih

Četrtek, 19. september 2019

Od 15. do 18. ure: ekopraznik na biodinamičnem učnem vrtu pri OŠ A. T. Linharta Radovljica

Ob 16. uri: sprehod do Čebelarskega centra Gorenjske v Lescah s predstavitvijo Semenjalnice

Ob 16. uri: 16. kolesarski izlet pred dnevom brez avtomobila

Zbor pohodnikov in kolesarjev bo ob 15.45 uri na igrišču za OŠ A. T. Linharta Radovljica.

Ob dežju sprehoda in kolesarskega izleta ne bo, ekopraznik pa bo prestavljen v avlo OŠ A. T. Linharta Radovljica.

Fotografije s prireditev bodo objavljene.

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi