Logo MojaObčina.si

Radovljica

DANES
16°C
4°C
JUTRI
20°C
8°C
2071

13. seja občinskega sveta

Seja Občinskega sveta Občine Radovljica bo v sredo, 30.  septembra 2020, ob 16. uriv veliki sejni dvorani Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica.

D N E V N I  R E D:
I. Potrditev zapisnika 12. redne seje občinskega sveta
II. Pobude in vprašanja, informacije
III. Volitve in imenovanja (KMVI):
   III.a Soglasje k imenovanju direktorice Razvojne agencije Zgornje Gorenjske
   III.b Imenovanje člana Razvojnega sveta gorenjske regije
   III.c Imenovanje predstavnika v Svet Doma dr. Janka Benedika Radovljica
   III.d Imenovanje treh predstavnikov v Svet Glasbene šole Radovljica
   III.e Imenovanje predstavnika v Knjižnični svet Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica
   III.f Imenovanje treh predstavnikov v Svet OŠ Staneta Žagarja Lipnica
IV. Osnutek Odloka o spremembah Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v občini Radovljica (Odbor za šport)
V. Osnutek Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Radovljica (Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja)
VI. Osnutek Odloka o dopolnitvi Odloka o izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Radovljica (Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja)
VII. Pravilnik o razveljavitvi Pravilnika o obročnem plačilu kupnine za nakup nepremičnin v lasti Občine Radovljica (Odbor za finance)
VIII. Navodilo o razveljavitvi Navodila za ureditev zemljiškoknjižnega stanja zemljišč v javni rabi (Odbor za finance)
IX. Odredba o razveljavitvi Odredbe o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna Občine Radovljica (Odbor za finance)
X. Premoženjsko pravne zadeve (Odbor za finance)
   XI.a Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radovljica za leto 2020 – dopolnitev 2
   XI.b Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra


Zainteresirana javnost seje ne bo mogla spremljati v veliki sejni dvorani, temveč preko spletnega prenosa.


Video posnetki sej občinskega sveta

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Oglejte si tudi