Logo MojaObčina.si

Radenci

JUTRI
2°C
0°C
NED.
6°C
0°C
Avtor: OBČINA RADENCI,

Ugotovitvena odločba o statusu grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Datum objave: 17. 11. 2020
Številka razpisa: 35106-0002/2020-27

Občinska uprava Občine Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, izdaja na podlagi 245. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju ZUreP-2), 17. člena Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/0765/088/10 in 82/13), Sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena (Uradno glasilo slovenskih občin št. 63/2020), v zadevi pridobitve statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, po uradni dolžnosti naslednjo 

 

U G O T O V I T V E N O   O D L O Č B O

 

  1. Ugotovi se, da je nepremičnina parc. št. 1655/20 katastrska občina 200 Radenci  (ID znak parcela 200 1655/20, ID 1003642) grajeno javno dobro lokalnega pomena

 

2. Ugotovi se, da je nepremičnina parc. št. 1655/22 katastrska občina 200 Radenci  (ID znak parcela 200 1655/22, ID 2175034) grajeno javno dobro lokalnega pomena.

 

3. Na podlagi te odločbe se po pravnomočnosti v zemljiški knjigi pri parcelah, navedenih v prvi in drugi točki izreka, vpiše zaznamba o javnem dobru z naslednjimi podatki: grajeno javno dobro lokalnega pomena.

 

4. V zvezi z izdajo te odločbe niso nastali nobeni stroški.

 

CELOTNA ODLOČBA JE V PRILOGI.

Všečkaj objavo