Logo MojaObčina.si

Radenci

JUTRI
30°C
18°C
SOB.
28°C
15°C
Avtor: OBČINA RADENCI,

Ugotovitvena odločba o statusu grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Datum objave: 16. 11. 2020
Številka razpisa:

Občinska uprava Občine Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, izdaja na podlagi 245. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju ZUreP-2), 17. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, ŠT. 24/06­– uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/0765/088/10 in 82/13), 39. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/1048/1236/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), v upravni zadevi formalne ureditve statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, po uradni dolžnosti naslednjo

 

U G O T O V I T V E N O   O D L O Č B O

 

I.       Ugotovi se, da imajo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – občinska cesta naslednje nepremičnine:

a) parc. št. 1626/1 katastrska občina 200 Radenci (ID znak parcela 200 1626/1, ID 5248924) 

b) parc. št. 1628 katastrska občina 200 Radenci (ID znak parcela 200 1628, ID 3234359)

c) parc. št. 1641 katastrska občina 200 Radenci (ID znak parcela 200 1641, ID 1890040)

d) parc. št. 1642 katastrska občina 200 Radenci (ID znak parcela 200 1642, ID 1386776)

e) parc. št. 1652 katastrska občina 200 Radenci (ID znak parcela 200 1652, ID 3744127)

 

II.      S to odločbo se pri zemljiški knjigi pristojnega sodišča za nepremičnine iz I. točke te odločbe predlaga vpis lastninske pravice v korist Občine Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, matična št.: 5880297000, do celote (1/1) in zaznamba grajenega javnega dobra lokalnega pomena – občinska cesta

 

III.     V zvezi z izdajo te odločbe niso nastali nobeni stroški.

 

CELOTNA ODLOČBA JE V PRILOGI.

Všečkaj objavo