Logo MojaObčina.si

Radenci

JUTRI
30°C
18°C
SOB.
28°C
15°C
Avtor: OBČINA RADENCI,

Ugotovitvena odločba o statusu grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Datum objave: 12. 11. 2020
Številka razpisa:

Občinska uprava Občine Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, izdaja na podlagi 245. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju ZUreP-2), 17. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, ŠT. 24/06­– uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/0765/088/10 in 82/13), 39. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/1048/1236/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), v upravni zadevi formalne ureditve statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, po uradni dolžnosti naslednjo

 

U G O T O V I T V E N O   O D L O Č B O

 

I.       Ugotovi se, da imajo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – občinska cesta naslednje nepremičnine:

a) parc. št. 534/2 katastrska občina 199 Šratovci (ID znak parcela 199 534/2, ID 3377154) 

b) parc. št. 535/3 katastrska občina 199 Šratovci (ID znak parcela 199 535/3, ID 2873321)

c) parc. št. 537 katastrska občina 199 Šratovci (ID znak parcela 199 537, ID 3377155)

d) parc. št. 633/2 katastrska občina 199 Šratovci (ID znak parcela 199 633/2, ID 1864762)

e) parc. št. 633/4 katastrska občina 199 Šratovci (ID znak parcela 199 633/4, ID 1026005)

 

II.      S to odločbo se pri zemljiški knjigi pristojnega sodišča za nepremičnine iz I. točke te odločbe predlaga vpis lastninske pravice v korist Občine Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, matična št.: 5880297000, do celote (1/1) in zaznamba grajenega javnega dobra lokalnega pomena – občinska cesta

 

III.     V zvezi z izdajo te odločbe niso nastali nobeni stroški.

 

CELOTNA ODLOČBA JE V PRILOGI.

Všečkaj objavo