Logo MojaObčina.si

Radenci

JUTRI
2°C
0°C
NED.
6°C
0°C
Avtor: OBČINA RADENCI,

Ugotovitvena odločba o statusu grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Datum objave: 19. 11. 2020
Številka razpisa: 35106-0002/2020-29

Občinska uprava Občine Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, izdaja na podlagi 245. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju ZUreP-2), 17. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, ŠT. 24/06­– uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/0765/088/10 in 82/13), 39. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/1048/1236/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), v upravni zadevi formalne ureditve statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, po uradni dolžnosti naslednjo

 

U G O T O V I T V E N O   O D L O Č B O

 

I.       Ugotovi se, da imajo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – občinska cesta naslednje nepremičnine:

a) parc. št. 824/6 katastrska občina 212 Okoslavci (ID znak parcela 212 824/6, ID 2369788) 

b) parc. št. 824/8 katastrska občina 212 Okoslavci (ID znak parcela 212 824/8, ID 3713143)

c) parc. št. 926 katastrska občina 212 Okoslavci (ID znak parcela 212 926, ID 3881441)

d) parc. št. 824/12 katastrska občina 212 Okoslavci (ID znak parcela 212 824/12, ID 18521)

e) parc. št. 824/11 katastrska občina 212 Okoslavci (ID znak parcela 212 824/11, ID 857676)

 

II.      S to odločbo se pri zemljiški knjigi pristojnega sodišča za nepremičnine iz I. točke te odločbe predlaga vpis lastninske pravice v korist Občine Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, matična št.: 5880297000, do celote (1/1) in zaznamba grajenega javnega dobra lokalnega pomena – občinska cesta

 

III.     V zvezi z izdajo te odločbe niso nastali nobeni stroški.

 

CELOTNA ODLOČBA JE V PRILOGI.

Všečkaj objavo