Logo MojaObčina.si

Radenci

DANES
27°C
13°C
JUTRI
28°C
11°C
Avtor: OBČINA RADENCI,

Soglasje k ceni za opravljanje storitve javne službe pomoč družini na domi na območju občine Radenci v letu 2019

Datum objave: 03. 04. 2019
Številka razpisa: 12280-0003/2018-3

Na podlagi Odločbe št. 12280-0006/2017-17, z dne 12. 2. 2018 je bila koncesija za izvajanje javne službe pomoč družini na domu na območju občine Radenci podeljena pravni osebi DOMANIA, Zavod za dnevno varstvo starejših in pomoč na domu, Puconci 79, 9201 Puconci, ki ga/jo zastopa direktor Alen DOMINIĆ. V skladu s 5. členom s Koncesijske pogodbe za opravljanje javne službe pomoč družini na domu v občini Radenci, št. 12280-0006/2017-18, z dne 9. 3. 2018 koncedent in koncesionar vsako leto po sprejemu proračuna skleneta letno pogodbo ter uskladita ceno storitev za tekoče leto.

 

S strani koncesionarja smo 19. 12. 2018 prejeli Predlog cen za storitev pomoči na domu in vlogo za podajo soglasja k ceni storitve za leto 2019. Ker v prvem trimesečju leta 2019 poteka financiranje občine na podlagi Sklepa o začasnem financiranju Občine Radenci za obdobje 1.1.-31.3.2019 (Uradno glasilo slov. občin, št. 67/2018), lahko ceno storitve obravnavamo za dve obdobji ločeno in sicer:  

*1. 1. - 31. 3. 2019 (začasno financiranje in s tem omejena poraba sredstev)

**1. 4. – 31. 12. 2019 (potrjeni Odlok o proračunu občine Radenci za leto 2019)

Všečkaj objavo