Logo MojaObčina.si

Radenci

JUTRI
28°C
18°C
NED.
28°C
17°C
Avtor: OBČINA RADENCI,

Ugotovitvena odločba o statusu grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Datum objave: 23. 05. 2022
Številka razpisa: 35106-2/2020-44

Občinska uprava Občine Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, izdaja na podlagi 245. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju ZUreP-2), 17. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, ŠT. 24/06­– uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), 39. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), Sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena (Uradno glasilo slovenskih občin št. 32/2020), v zadevi pridobitve statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, po uradni dolžnosti naslednjo

 

U G O T O V I T V E N O   O D L O Č B O

 

I.       Ugotovi se, da je nepremičnina parc. št. 425/17 katastrska občina 199 Šratovci (ID 6908820) grajeno javno dobro lokalnega pomena.

II.      Na podlagi te odločbe se po pravnomočnosti v zemljiški knjigi pri parceli, navedeni v prvi točki izreka, vpiše zaznamba o javnem dobru z naslednjimi podatki: grajeno javno dobro lokalnega pomena.

III.     Stroškov postopka ni bilo.


ODLOČBA V CELOTI JE PRILOŽENA.

Všečkaj objavo