Logo MojaObčina.si

Radenci

DANES
-1°C
-2°C
JUTRI
0°C
0°C
Avtor: OBČINA RADENCI,

Ugotovitvena odločba

Datum objave: 14. 10. 2020
Številka razpisa: 35106-0001/2020-8

Številka: 35106-0001/2020-8

Datum: 12.10.2020

 

Občinska uprava Občine Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, izdaja na podlagi 245. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju ZUreP-2) in v povezavi s 16. členom Statuta Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/11 in 67/15), v zadevi priznanja statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena za nepremičnine parc. št. 757/1 (ID 1034721), 760/1 (ID 4137135), 761/1 (ID 1941865), 765/1 (ID 48160), vse k.o. 200 Radenci, po uradni dolžnosti naslednjo

 

U G O T O V I T V E N O   O D L O Č B O

 

I.       Ugotovi se, da imajo nepremičnine parc. št. 757/1 (ID 1034721), 760/1 (ID 4137135), 761/1 (ID 1941865), 765/1 (ID 48160), vse k.o. 200 Radenci, status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – občinska cesta. 

 

II.      S to odločbo se pri zemljiški knjigi pristojnega sodišča za nepremičnine iz I. točke te odločbe predlaga vpis lastninske pravice v korist Občine Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, matična št.: 5880297000, po naslednjih deležih:

pri 757/1 (ID 1034721), do deleža 94/142,

pri 760/1 (ID 4137135), k.o. 200 Radenci, do deleža 21/62,

pri 761/1 (ID 1941865), k.o. 200 Radenci, do deleža 18/76,

pri 765/1 (ID 48160),  k.o. 200 Radenci, do deleža 32/133.

S to odločbo se istočasno predlaga zaznamba grajenega javnega dobra - lokalnega pomena.

 

III.     V zvezi z izdajo te odločbe niso nastali nobeni stroški.

Več informacij v prilogi.

Všečkaj objavo