Logo MojaObčina.si

Radenci

DANES
31°C
14°C
JUTRI
30°C
15°C
Avtor: OBČINA RADENCI,

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin

Datum objave: 10. 11. 2021
Številka razpisa: 4780-0025/2021

Občina Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, na podlagi določb 52. in 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), v povezavi s 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), dne 10.11.2021 objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

ZA PRODAJO NEPREMIČNIN

 1. Naziv in sedež lastnika, ki sklepa pravni posel razpolaganja:

Občina Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci.

 2. Opis predmeta neposredne pogodbe:

Nepremičnina - zemljišče parc. št. 82/4, k.o. 198 Boračeva, v izmeri 94 m2,

Nepremičnina - zemljišče parc. št. 82/5, k.o. 198 Boračeva, v izmeri 197 m2,

Nepremičnina - zemljišče parc. št. 82/7, k.o. 198 Boračeva, v izmeri 280 m2,

Nepremičnina - zemljišče parc. št. 83/5, k.o. 198 Boračeva, v izmeri 220 m2.

 

Na nepremičnini parc. št. 82/7, k.o. Boračeva, v naravi leži:

-stanovanjska hiša na naslovu Boračeva 58 (stavba št. 293) in

-kmetijski objekt (stavba, št. 294).

 

Kupec se bo s podpisom pogodbe zavezal, da bo Občini Radenci podelil brezplačno služnost za že zgrajeno in vgrajeno gospodarsko javno infrastrukturo za čas obratovanja te infrastrukture ter za optično telekomunikacijsko omrežje.

Cenitev vrednosti nepremičnin je opravil sodni cenilec in izvedenec Brunčič JANEZ, dipl. inž. grad.. Na izklicno ceno oz. doseženo dražbeno ceno kupec plača še davek, vse stroške v zvezi s  prenosom lastništva (vse stroške notarske overitve, takse, stroške vknjižbe lastninske pravice v zemljiško knjigo na ime kupca in drugo).

Prodaja se po načelu videno – kupljeno. Nepremičnine se prodajajo v kompletu.

3. Izhodiščna cena:

Izhodiščna cena znaša 12.880,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka, ki ga plača kupec.

4. Rok prijave na namero:

20 koledarskih dni od datuma objave na spletni strani Občine Radenci.

Več informacij v prilogi.

Všečkaj objavo