Logo MojaObčina.si

Radenci

DANES
17°C
13°C
JUTRI
20°C
6°C
Avtor: OBČINA RADENCI,

Ugotovitvena odločba o statusu grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Datum objave: 11. 12. 2020
Številka razpisa: 35106-0002/2020-35

Občinska uprava Občine Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, izdaja na podlagi 245. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju ZUreP-2), 17. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, ŠT. 24/06­– uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/0765/088/10 in 82/13), 39. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/1048/1236/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), v upravni zadevi formalne ureditve statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, po uradni dolžnosti naslednjo

 

 

U G O T O V I T V E N O   O D L O Č B O

 

 

I.       Ugotovi se, da imajo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena naslednje nepremičnine:

a) parc. št. 702 katastrska občina 202 Kapelski Vrh (ID znak parcela 202 702, ID 379373)

b) parc. št. 693 katastrska občina 202 Kapelski Vrh (ID znak parcela 202 693, ID 2563106) 

c) parc. št. 1626/2 katastrska občina 200 Radenci (ID znak parcela 200 1626/2, ID 3066129)

d) parc. št. 454 katastrska občina 198 Boračeva (ID znak parcela 198 454, ID 1606994)

 

II.      S to odločbo se pri zemljiški knjigi pristojnega sodišča za nepremičnine iz I. točke te odločbe predlaga vpis lastninske pravice v korist Občine Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, matična št.: 5880297000, do celote (1/1) in zaznamba grajenega javnega dobra lokalnega pomena

 

III.     V zvezi z izdajo te odločbe niso nastali nobeni stroški.

 

CELOTNA ODLOČBA JE V PRILOGI.

Všečkaj objavo