Logo MojaObčina.si

Radenci

DANES
31°C
14°C
JUTRI
30°C
15°C
Avtor: OBČINA RADENCI,

Javno naznanilo za obveščanje zainteresirane javnosti o sodelovanju pri oblikovanju izhodišč za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora RA 28

Datum objave: 11. 11. 2021
Številka razpisa: 431-114/2021

Na podlagi 118. člena v povezavi s 108. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 7., 16. in 30. člena Statuta Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/11 in 67/15) Občina Radenci s tem

 

JAVNIM NAZNANILOM

obvešča zainteresirano javnost o sodelovanju pri oblikovanju izhodišč za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora RA 28

 

I.     

 

Občina Radenci bo pred sprejetjem odločitve o pričetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje enote urejanja prostora RA 28 (v nadaljnjem besedilu: OPPN) pripravila izhodišča za pripravo OPPN.

 

V ta namen obvešča oziroma zagotavlja sodelovanje zainteresirane javnosti v obliki zbiranja predlogov in pripomb za oblikovanje izhodišč za pripravo OPPN.

 

II.    

 

Z OPPN bi se na delih območij enot urejanja prostora RA 28 in RA 25 z oznako podrobnejše namenske rabe BT (površine za turizem) ter na delu območja enote urejanja prostora RA 26 z oznako podrobnejše namenske rabe CU (osrednja območja centralnih dejavnosti), za katere je z Občinskim prostorskim načrtom Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 33/16, 55/17 in 9/21) možna izdelava OPPN, določili pogoji in usmeritve za projektiranje ter izvedbo objektov in pripadajoče infrastrukture, saj prostorska ureditev določena z veljavnimi podrobnimi prostorskimi načrti, ki so zastareli in neusklajeni z veljavnimi gradbenimi predpisi in zaradi novih okoliščin oziroma sodobnejših namer, ne ustreza. Deli enot urejanja prostora RA 28, RA26 in RA25 oz. območje OPPN se nahaja v delu naselja Radenci in sicer v SZ delu parkovnega kompleksa. Območje OPPN obsega zemljišča s parc.št. 660/3, 660/4, 660/5, 661/2, 661/3, 661/16, 661/19, 661/21, 662/3, 663/1 vse k.o. 200 Radenci, skupne površine 1,9 Ha.

 

III.   

 

Predloge in pripombe se lahko od 11.11.2021 do vključno 26.11.2021 pošlje pisno na naslov Občina Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci ali na elektronski naslov obcina@radenci.si

 

IV. 

 

To javno naznanilo se vključno z osnutkom izhodišč za pripravo OPPN objavi na oglasni deski Občine Radenci in na internetni strani občine http://www.radenci.si

 

 

Št. 431-114/2021-9

Radenci, dne 11.11.2021

 

Župan

Občine Radenci

Roman Leljak

Všečkaj objavo