Logo MojaObčina.si

Radenci

DANES
20°C
11°C
JUTRI
18°C
10°C
Avtor: OBČINA RADENCI,

Poročilo o porabi sredstev v letu 2017

Datum objave: 19. 02. 2018
Številka razpisa: 8453-2/2018-1 - DGZR
Sredstva: 9483€
Pozivamo občinske Odbore za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada, da nam v skladu z 98. in 99. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZfisP, 96/15 – ZIPRS 1617), z 58. členom Zakona o varstvu pred požarom (Ur. list RS, št. 3/07-uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12) ter v skladu s pogodbo št. 427-00-5/2004, ki ureja razpolaganje s sredstvi požarnega sklada, najkasneje do 31. 3. 2018 posredujete poročila o porabi sredstev požarnega sklada v vaši občini v letu 2017. Skupna višina nakazanih sredstev je prikazana v priloženi razpredelnici in na internetu; http://www.urszr.si/ v rubriki informacije javnega značaja. Pri izpolnjevanju poročil bomo upoštevali vsa sredstva, ki ste jih prejeli v letu 2017. Ta sredstva so prikazana v prilogi. V prilogi vam posredujemo tudi obrazec, na katerem nam posredujte poročilo o namenski porabi sredstev požarnega sklada v letu 2017 v vaši lokalni skupnosti.

Všečkaj objavo