Logo MojaObčina.si

Radenci

DANES
13°C
6°C
JUTRI
18°C
3°C
Avtor: OBČINA RADENCI,

Javno zbiranje ponudba za oddajo Vinske fontane na Kapeli v najem

Datum objave: 07. 04. 2021
Številka razpisa: 35280-0009/2020-1

OBČINA RADENCI

RADGONSKA CESTA 9

9252 RADENCI

Štev.: 35280-0009/2020-1

Datum: 7.4.2021

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) ter Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, razpisuje

JAVNO ZBIRANJE PONUDB

ZA ODDAJO VINSKE FONTANE NA KAPELI V NAJEM

PREDMET ODDAJE

Predmet oddaje v najem je Vinska fontana na Kapeli (v nadaljevanju: Vinska fontana), ki se nahaja na nepremičnini s parcelno številko 303/3, k.o. 202 Kapelski Vrh in v naravi predstavlja poslovni prostor oz. površine:

- 4x DEGUSTACIJSKI PROSTOR,

- TERASA (cca 800 m2) in

- GLAVNI OBJEKT.

Vinska fontana ima urejene priključke za elektriko in vodo.

Vinska fontana, ki je predmet najema, se odda in prevzame po načelu "videno – najeto".

Za dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko interesenti v času uradnih ur kontaktirajo Jasno Divjak(02 566 96 13, 041-686-687), s katero se lahko tudi dogovorijo glede ogleda prostorov najema.

POGOJI PRIJAVE

I.            Na javni razpis se lahko prijavijo fizične osebe-samostojni podjetniki in pravne osebe, ki so registrirane zaopravljanje gostinske dejavnosti oz. se bodo registrirali za opravljanje gostinske dejavnosti v 15. dneh po izbiri ponudnika, pri čemer bodo imele prednost lokalne vinogradniške kmetije oz. kmetije, ki se ukvarjajo z vinogradništvom.

II.           Najemnik bo dolžan skrbeti za urejenost Vinske fontane. Najemnika bodo bremenili stroški obratovanja, navedeni v nadaljevanju.
VEČ INFORMACIJ V PRILOGI.

Všečkaj objavo