Logo MojaObčina.si

Radenci

DANES
34°C
19°C
JUTRI
34°C
17°C
Avtor: OBČINA RADENCI,

Javno zbiranje ponudb za prodajo zasedenih stanovanj v Občini Radenci

Datum objave: 20. 05. 2021
Številka razpisa: 4780-0008/2021-1

Občina Radenci, Radgonska cesta 9g, 9252 Radenci, objavlja na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 11/18 in 79/18; v nadaljevanju: zakon), 16. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 31/18) ter Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radenci za leti 2021 in 2022,

 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB

za prodajo zasedenih stanovanj v Občini Radenci

 

1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb:

Občina Radenci, Radgonska cesta 9g, 9252 Radenci, ki jo zastopa župan Roman LELJAK, matična št. 5880297, ID za DDV: SI 53944640, tel.: 02-566-96-10, e-pošta: obcina@radenci.si

 

2. Opis predmeta javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena:

Predmet prodaje so naslednja zasedena profitna in neprofitna stanovanja:

 

Zap. Št.

Naslov

Lega

Izmere po cenitvi (m2)

Leto gradnje objekta

Šifra KO in  ime KO

ID oznaka stavbe

ID oznaka dela stavbe

Izhodiščna cena

(EUR)

Varščina

(EUR)

1.

PARIČJAK 24

pritličje

44,5

1820

201– RIHTAROVCI

123

1

19.150

1.915

2.

PARIČJAK 24

1. nad.

55,8

1820

201– RIHTAROVCI

123

7

20.103

2.010

3.

PARIČJAK 24

1. nad.

60,7

1820

201– RIHTAROVCI

123

6

25.513

2.551

4.

PARIČJAK 24A

1. nad.

43,2

1968

201– RIHTAROVCI

143

5

26.566

2.656

5.

PARIČJAK 24A

pritličje

43,1

1968

201– RIHTAROVCI

143

2

26.623

2.662

6.

PARIČJAK 24A

1. nad.

78,4

1968

201– RIHTAROVCI

143

4

45.046

4.504

7.

LJUBA ŠERCERJA 3

pritličje

57,9

1989

199- ŠRATOVCI

287

101

40.950

4.095

8.

LJUBA ŠERCERJA 3

3. nad.

55,4

1989

199- ŠRATOVCI

287

109

37.168

3.716

9.

LJUBA ŠERCERJA 3

3. nad.

43,8

1989

199- ŠRATOVCI

287

108

30.323

3.032

10.

LJUBA ŠERCERJA 3

pritličje

45,2

1989

199- ŠRATOVCI

287

102

31.855

3.185

11.

LJUBA ŠERCERJA 3

3. nad.

55,0

1989

199- ŠRATOVCI

287

103

35.960

3.596

12.

LJUBA ŠERCERJA 3

3. nad.

55,0

1989

199- ŠRATOVCI

287

107

35.960

3.596

13.

CESTA OSAMOSVOJITVE SLOVENIJE- BIVŠA TITOVA 3

1. nad.

44

1974

199- ŠRATOVCI

117

4

32.497

3.249

14.

CESTA OSAMOSVOJITVE SLOVENIJE- BIVŠA TITOVA 3

2. nad.

44,7

1974

199- ŠRATOVCI

117

6

32.653

3.265

15.

CESTA OSAMOSVOJITVE SLOVENIJE- BIVŠA TITOVA 5

4. nad.

66,1

1974

199- ŠRATOVCI

275

8

46.468

4.646

16.

KAPELSKA CESTA 26

1. nad.

40,2

1955

200 – RADENCI

381

5

20.934

2.093

17.

KAPELSKA CESTA 26

1. nad.

74,2

1955

200 – RADENCI

381

6

33.667

3.366

18.

KAPELSKA CESTA 26

pritličje

72

1955

200 – RADENCI

381

3

33.667

3.366

19.

KAPELSKA CESTA 26

pritličje

39,4

1955

200 – RADENCI

381

2

19.498

1.949

20.

KAPELSKA CESTA 26

1. nad.

86,6

1955

200 – RADENCI

381

4

32.123

3.212

21.

GREGORČIČEVA ULICA 2

pritličje

69,6

1977

199- ŠRATOVCI

271

1

49.234

4.923

22.

GREGORČIČEVA ULICA 4

pritličje

67,2

1977

199- ŠRATOVCI

338

1

54.002

5.400

23.

GREGORČIČEVA ULICA 6

1. nad.

71,2

1975

199- ŠRATOVCI

337

5

54.485

5.448

24.

GREGORČIČEVA ULICA 6

3. nad.

56,5

1975

199- ŠRATOVCI

337

16

43.042

4.304

25.

GREGORČIČEVA ULICA 6

3. nad.

40,6

1975

199- ŠRATOVCI

337

14

31.053

3.105

26.

PRISOJNA CESTA 6

2. nad.

48,8

1980

200 – RADENCI

351

9

35.807

3.580


Vse podrobnosti javnega zbiranja ponudb so v prilogi.

Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami osebno na Občini Radenci ali priporočeno po pošti najkasneje do 20. 6. 2021. V obeh primerih oddaje ponudbe, mora le-ta biti v zaprti ovojnici z oznako »NE ODPIRAJ-Ponudba za nakup stanovanja____________«, na naslov Občina Radenci, Radgonska cesta 9g, 9252 Radenci.

Všečkaj objavo