Logo MojaObčina.si

Radenci

DANES
14°C
6°C
JUTRI
18°C
3°C
Avtor: OBČINA RADENCI,

Javno zbiranje ponudb za oddajo prostorov na ŠC Ivanke Serec v najem

Datum objave: 07. 04. 2021
Številka razpisa: 35280-0008/2021-1

Štev.: 35280-0008/2021-1

Datum: 6.4.2021

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) ter Zakona o omejevanju porabe alkohola (Uradni list RS, št. 15/03 in 27/17) Občina Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, razpisuje

JAVNO ZBIRANJE PONUDB

ZA ODDAJO POSLOVNIH PROSTOROV NA ŠC IVANKE SEREC V NAJEM

PREDMET ODDAJE

Predmet oddaje v najem je poslovni prostor s teraso, ki se nahaja na nepremičnini s parcelno številko 809/1 (ID 200-809/1-0), k.o. 200 Radenciin zajema:

-      -gostinski lokal v objektu »Slačilnice s pokrito tribuno« v izmeri 25,65 m2,

-      -celotne sanitarijev objektu »Slačilnice s pokrito tribuno« v izmeri 25,86 m2 in

-      -odprto teraso pred poslovnim prostorom in zraven objekta »Slačilnice s pokrito tribuno« v izmeri 54,00 m2,

-      -zeleno površino v izmeri 100,00 m2 .

Poslovni prostori niso opremljeni (razen sanitarij, ki so opremljene), so pa urejeni priključki za elektriko in vodo ter odtoki za montažo gostinske opreme. Poslovni prostor ima po tleh položeno keramiko. Najemniku je zagotovljena izposoja dveh hladilnikov Radenske, izbira najema kavinega avtomata je v domeni najemnika. Najemodajalec zagotovi tudi opremo miz in stolov za zunanjo teraso.

Poslovni prostori, ki so predmet najema, se oddajo in prevzamejo po načelu "videno – najeto".

Za dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko interesenti v času uradnih ur kontaktirajo Jasno Divjak(02 566 96 13), s katero se lahko tudi dogovorijo glede ogleda poslovnih prostorov.

POGOJI PRIJAVE

I.            Na javni razpis se lahko prijavijo fizične osebe-samostojni podjetniki in pravne osebe, ki so registrirane zaopravljanje gostinske dejavnosti oz. se bodo registrirali za opravljanje gostinske dejavnosti v 15. dneh po izbiri ponudnika.

II.           Prav tako je pogoj za prijavo na javni razpis, da ponudnik na lastne stroške v soglasju oz. dogovoru z lastnikom opremi gostinski lokal v objektu, »Slačilnice s pokrito tribuno« v izmeri 25,65 m2 ter odprto teraso pred poslovnim prostorom in zraven objekta »Slačilnice s pokrito tribuno« v izmeri 54,00 m2. Strošek opreme mora biti finančno ovrednoten in se bo priznal kot zmanjšanje najemnine. Oprema gostinskega lokala ter odprte terase postane last Občine Radenci.

Več informacij v prilogi javnega zbiranja ponudb.

Všečkaj objavo