Logo MojaObčina.si

Radenci

DANES
14°C
6°C
JUTRI
18°C
3°C
Avtor: OBČINA RADENCI,

Javno zbiranje ponudb za oddajo MINI GOLFA v Radencih v najem

Datum objave: 07. 04. 2021
Številka razpisa: 35280-0009/2021-1

Štev.: 35280-0009/2021-1

Datum: 6.4.2021

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) ter Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, razpisuje


JAVNO ZBIRANJE PONUDB

ZA ODDAJO IGRIŠČA ZA MINI GOLF RADENCI V NAJEM

PREDMET ODDAJE

Predmet oddaje v najem je Igrišče za mini golf Radenci v obsegu 18 stez za igro (v nadaljevanju: Mini golf), ki se nahaja na nepremičnini s parcelno številko 661/1, k.o. 200 Radenci.

Mini golf ima urejene priključke za elektriko in vodo in se oddaja ter prevzame po načelu "videno – najeto". Za dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko interesenti v času uradnih ur kontaktirajo Jasno Divjak (02 566 96 13), s katero se lahko tudi dogovorijo glede ogleda predmeta najema.

POGOJI PRIJAVE

I.            Na javni razpis se lahko prijavijo fizične osebe-samostojni podjetniki in pravne osebe, ki so registrirane zaopravljanje gostinske dejavnosti oz. začasnega gostinskega obrata oz. se bodo registrirali za opravljanje gostinske dejavnosti/začasnega gostinskega obrata v 15. dneh po izbiri ponudnika.

II.           Prav tako je pogoj za prijavo na javni razpis, da ponudnik na lastne stroške zagotovi in opremi  začasni gostinski obrat, ki bo postavljen na zemljišču Mini golfa. Od najemnika se pričakuje, da bo v svojem imenu in za račun Občine Radenci prodajal vstopnice za mini golf ter izposojeval celotno opremo za igro mini golfa. Najemnik bo dolžan skrbeti za urejenost igrišča za mini golf v obsegu 18 stez za mini golf ter zagotoviti skladiščenje opreme, potrebne za izvedbo mini golfa. Najemnika bodo bremenili stroški obratovanja, navedeni v nadaljevanju.


Podrobnosti javnega zbiranja ponudb so v prilogi.

Všečkaj objavo