Logo MojaObčina.si

Radenci

DANES
14°C
6°C
JUTRI
18°C
3°C
Avtor: OBČINA RADENCI,

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora RA 20 (stanovanjska soseska)

Datum objave: 24. 03. 2021
Številka razpisa: 35017-1/2019-17

Na podlagi 119. člena v povezavi s 112. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 7., 8., 16. in 30. člena Statuta Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/11 in 67/15) Občina Radenci s tem


JAVNIM NAZNANILOM
obvešča javnost o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora RA 20 (stanovanjska soseska)


I.

Občina Radenci naznanja javno razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora RA 20 (stanovanjska soseska) ki ga je izdelalo podjetje ZEU družba za načrtovanje in inženiring d. o. o., Ulica Staneta Rozmana 5, 9000 Murska Sobota, št. OPPN-9/19, z datumom marec 2021.


II.

Gradivo iz prejšnje točke bo javno razgrnjeno 30 dni, od 25. 3. 2021 do vključno 26. 4. 2021, na oglasni deski Občine Radenci v pritličju poslovne stavbe na naslovu Radgonska cesta 9G v Radencih in na spletni strani Občine Radenci https://www.radenci.si

Javna obravnava gradiva bo v sredo, 14. 4. 2021, ob 16.00 uri, v veliki dvorani Občine Radenci (v pritličju poslovne stavbe na naslovu Radgonska cesta 9G, Radenci).
 

III.

V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo. Pripombe in predlogi se lahko do konca javne razgrnitve pošljejo na naslov Občina Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci ali na elektronski naslov obcina@radenci.si oziroma se podajo ustno na javni obravnavi.

Občina Radenci bo proučila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališče, ki ga bo objavila na spletni strani občine in na krajevno običajen način.


IV.

Zainteresirana javnost, ki se želi udeležiti javne obravnave, mora vsaj dva (2) delovna dneva pred navedenim datumom javne obravnave to napovedati na elektronski naslov obcina@radenci.si ali na telefon 02 5669622 ali 02 5669610 in navesti svoje ime in priimek, naslov in telefon ali elektronski naslov, preko katerih bo obveščena o eventualnih spremembah termina ter načina izvedbe javne obravnave glede na ukrepe NIJZ.
 

V.

Šteje se, da je pri podajanju pripomb z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov, hkrati podan tudi pristanek za obravnavo in objavo teh podatkov v stališčih do pripomb na občinskem svetu in na spletni strani Občine Radenci ter v objavi na krajevno običajen način. Vse osebe, ki ne želijo, da se v stališču do pripomb objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to na pripombo tudi posebej navesti.


IV.

To javno naznanilo se objavi na uradni spletni strani Občine Radenci (https://www.radenci.si) in na oglasnih deskah Občine Radenci (v Radencih v pritličju poslovne stavbe na naslovu Radgonska cesta 9G in pri trgovini Mercator na Panonski cesti ter na Kapelskem Vrhu pri trgovini Mercator).
 

Številka: 35017-1/2019-17
Radenci, dne 20.3.2021


                                                                                                                                Roman LELJAK, l.r. 

                                                                                                                   ŽUPANOBČINE RADENCI
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi IN GRADIVO ZA JAVNO RAZGRNITEV SE NAHAJA V PRILOGAH.

Všečkaj objavo