Logo MojaObčina.si

Radenci

DANES
17°C
12°C
JUTRI
18°C
10°C

Obvestilo o nedopustnosti pobude volivcem za razpis referenduma

Na podlagi 47. in 48. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 30. člena Statuta Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/2011, 67/2015), ob upoštevanju 3. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo, 6/18 odl. US in 52/20), župan Občine Radenci izdaja naslednje

OBVESTILO

1.    Pobuda volivcem za razpis referenduma glede Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o imenovanju ulic, trgov in naselij v Občini Radenci, št. 031-0001/2021-13, z dne 30.6.2021, ki jo je na Občinski svet Občine Radenci in župana Občine Radenci dne 13.7.2021 vložil Franc Vukajč, Titova cesta 21, 9252 Radenci, se šteje za nedopustno.

2.    Zoper to obvestilo je dovoljena tožba v roku 8 dni od prejema obvestila. Tožba se vloži na Upravno sodišče RS.

Obrazložitev je v prilogi.

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi