Logo MojaObčina.si

Radenci

DANES
32°C
16°C
JUTRI
30°C
18°C

"Prehistory Adventure" izkustveni sprehod skozi prazgodovino

Občina Radenci je danes v prostorih Srednje šole za gostinstvo in turizem izvedla tiskovno konferenco ob priložnosti otvoritve Prazgodovinskega interpretacijskega učnega poligona. Predstavniki lokalne skupnosti so predstavili dosedanje rezultate in aktivnosti do zaključka projekta.

 

 

UVOD:

 

Projekt »Prehistory adventure – izkustveni sprehod skozi dediščino prazgodovine«  oz. kot radi rečemo od kamna do železa je podprt s strani Evropske unije in je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020.

V projektu sodelujemo partnerji: Občina Donja Voća kot vodilni partner, Občina Zreče, Muzej Turopolja, Arheološki muzej iz Zagreba, Univerza v Ljubljani in Občina Radenci. S projektom želimo razvijati storitve trajnostnega turizma z vidika kulturne dediščine oz. prazgodovine območja.

 

Prazgodovinska dediščina na programskem območju ni celovito predstavljena v obliki privlačne vsebine in ni upravljana trajnostno. Projekt povezuje in aktivira prazgodovinski potencial v 5 različnih regijah programskega območja. Ciljnim skupinam bo ponudil nepozaben vpogled v najbolj oddaljeno obdobje človeške zgodovine

 

SKUPNI IZZIV projekta »Prehistory Adventure« je oblikovanje novih vsebin z njihovo EKONOMSKO AKTIVACIJO ter zagotavljanje trajnosti projekta.  Arheologi opozarjajo na 2 prisotni vrzeli: pomanjkanje inovativnih pristopov pri turistični interpretaciji arheološke dediščine v naravi ter zapostavljenost posamičnih najdb. Obstajajo klasične vitrinske razstave, informacijsko šibki arheološki parki in slabo promovirane poti. Posamične najdbe celo niso interpretirane v smislu turističnih vsebin.

Na ta izziv odgovarja SPLOŠNI CILJ projekta – kako na poučen in raziskovalen način povezati potek prazgodovine od starejše kamene dobe do železne dobe, ovrednotiti in izpostaviti pomembnost posamičnih najdb ter izkustveno pokazati kako je pračlovek v različnih obdobjih živel.

 

Pričakovana  skupna SPREMEMBA bodo nove, zanimive vsebine brez škodljivih vplivov na zavarovano jedro dediščine, ki bodo povečale število obiskovalcev.

 

Občina Radenci kot partner sodeluje v projektu čezmejnega sodelovanja  Interreg Slovenija – Hrvaška PREHISTORY ADVENTURE s ciljem izgradnje in postavitve prazgodovinskega interpretacijskega učnega poligona v Radencih, kjer bomo prepletli prazgodovinska obdobja z dediščino novejših obdobij (pr. Železna doba – izvir mineralne vode bogate z železom…) 

 

V Občini Radenci iz obdobja prazgodovine govorimo o posamični najdbi  KLADIVASTE KAMNITE SEKIRE iz mlajše kamene dobe (4000 let pred našim štetjem). Dolga je 11,8 cm, široka 4,5 cm in debelina do 5,5 cm. 

 

Vrednost celotnega projekta znaša 720.290 EUR od tega so aktivnosti, oprema in investicija v Občini Radenci ocenjene na 134.023 EUR. Občina je dolžna zagotoviti 15% delež lastnih sredstev kar predstavlja 20.103 EUR. Nezanemarljivo v tem projektu je, da se davek na dodano vrednost upošteva kot opravičen strošek.

 

Z aktivnostmi priprave projekta smo začeli v letu 2017. Konkretne aktivnosti so se začele 1.9.2018 in sicer z operativnim sestankom pri vodilnem partnerju, takoj po  pridobitvi vseh sklepov in pogodb s strani Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

 

V okviru projekta je Občina Radenci do danes izvedla že številne aktivnosti, ki temeljijo na arheološki najdbi. Izvedli smo tematske delavnice za otroke na temo prazgodovinski obrazi,  s knjigami po prazgodovini, prazgodovinsko časovno delavnico in kiparsko delavnico. Ker želimo dosegati s projekti, ki jih izvajamo v občini multiplikativne učinke na področju turizma, smo omenjene delavnice izvajali kot dodatne vsebine tudi v sklopu družinsko turističnega festivala »Mačje mesto«.

 

Uredili smo plato pred pošto. Postavili smo  prazgodovinski interpretacijski učni poligon, ki bo na inovativen in zanimiv način predstavil obdobja v prazgodovini. Omenjeni poligon bo v prihodnje predstavljal izhodiščno točko učne poti »Od kamna do železa«. T.i.  prazgodovinski plato, ki bo v prihodnosti dobil tudi novo ime, smo opremili s časovnim trakom v obliki kamnitih sedal, plato smo ustrezno uredili z novo podlago v kombinaciji asfalta in kamna, dodali informacijsko tablo z osnovnimi informacijami o projektu, postavili pitnik, sledi pa še postavitev informacijskega spomenika s QR kodo, kjer bodo obiskovalci dobili vse potrebne informacije o projektu.

                         

Aktivnosti do zaključka projekta:

Tematska učna pot »Od kamna do železa« bo umeščena v zavarovano območje naselbinske, vrtno arhitekturne dediščine Radenci – zdraviliški park.

Obiskovalci se bodo seznanili z prazgodovino v povezavi z novejšo zgodovino zdraviliškega turizma v Radencih. Naš cilj je povezati prazgodovinske najdbe s celotno bogato zgodovino Občine Radenci.

Obiskovalci bodo spoznavali prazgodovinske dobe v povezavi z novejšo dediščino. Na platoju pred pošto se bodo tako seznanili z časovnim trakom prazgodovinskih dob, ki je predstavljen tudi s pomočjo postavljenih kamnov. 6 kamnov je postavljenih v obliki kamnitih sedal. Vsak kamen predstavlja eno dobo iz prazgodovine.

Naredili smo prvo informacijsko tablo, ki vsebuje geološke dobe in prazgodovino. V časovnico je umeščen neandertalec in kladivasta kamnita sekira iz Radencev.  Na vsaki izmed učnih točk bo postavljena  informacijska tabla označena s številko učne točke v logotipu sekire.

 

Prva točka – »Prazgodovinski plato«.

 

Na drugi točki pri spomeniku »Tri gracije« bo govora o bronasti dobi v povezavi z novejšo zgodovino. Spomenik je bil postavljen v počastitev 100-te obletnice delovanja Radenske. 

 

Na tretji točki pri zdravilnem vrelcu bomo spoznali bakreno dobo in začetke razvoja turizma in polnjenja mineralne vode v Radencih.

 

Na četrti točki ob železnem vrelcu bo predstavljena železna doba, hkrati pa se bodo obiskovalci seznanili z edinstvenim izvirov vode in njenimi bogatimi kemijskimi lastnosti. Obiskovalci bodo vodo na izviru lahko tudi pili.

 

Obiskovalcem bomo tako predstavili pravo prazgodovinsko pustolovščino. Pot bomo opremili z didaktičnimi pripomočki in inovativnimi pedagoškimi prijemi. Menimo, da pot ne bo zgolj šolska učna pot temveč prava turistična atrakcija, ki bo prikazovala bogato dediščino lokalnega območja.

 

Učna pot bo v okviru magistrske naloge pridobila tudi priročnik, ki bo v pomoč osnovnim in srednjim šolam pri pripravi dnevih dejavnosti. Dotaknili se bomo različnih starostnih skupin. Z Osnovno Šolo Kajetan Koviča Radenci smo že sodelovali pri pripravi tematskih delavnic, v prihodnje bomo v izvajanje vključili  tudi z Osnovno šolo Kapela in s Srednjo šolo za gostinstvo in turizem Radenci.

 

Za lažje razumevanje vsebine poti in lažjo orientacijo bomo  pripravili predstavitveno zloženko. Izdali bomo 4000 komadov v 4 jezikih (SLO, HR, AN, NE).

 

Organizirali bomo še iskanje skritega zaklada, ki se bo odvijalo med prazgodovinskim učnim poligonom, ter tematsko potjo » Od kamna do železa«. Pripravljen bo zemljevid za iskanje skritega zaklada. Za udeležence bomo pripravili spominske majice in spominska darila za najboljših pet ekip.

 

Nadaljevali bomo z izvajanjem tematskih delavnic. Izvedli bomo še 6 strokovnih delavnic na temo prazgodovinskega orodja. Ciljna populacija bodo srednješolci.

Za osnovnošolce bomo izvedli še  celodnevni dogodek »Prazgodovinsko mesto«, ki bo zajemal 4 delavnice na temo umetnosti  v prazgodovini pod mentorstvom strokovne ekipe umetniških vodij. Na delavnicah bomo izdelovali iz kamna.

 

Projekt bomo zaključili s priprava integralnega turističnega produkta in pilotno izvedbo izleta. Na podlaga razvitih novih metod interpretacije in pripravljene baze podatkov bomo povezali urejene časovne luknje in druge zanimive prazgodovinske točke na partnerskem območju ter oblikovali nov čezmejni turistični produkt.  Združeval bo 5 področij življenja naših prazgodovinskih prednikov: kako so delali, kako so živeli, kje so bivali, kaj so jedli in kakšne navade so imeli.

 

 

 

 

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Oglejte si tudi