Logo MojaObčina.si
DANES
17°C
1°C
JUTRI
22°C
3°C
3545

Letno poročilo Vodovodne zadruge Preddvor o kakovosti pitne vode za leto 2022

Vodovodna zadruga Preddvor oskrbuje s pitno vodo iz vodovodnega sistema Nova vas prebivalce v naseljih Nova vas, Preddvor, Breg ob Kokri, Spodnji del Tupalič, Hrib, Sp. Bela, Sr. Bela in Zg. Bela.

Za zagotavljanje ustrezne pitne vode po Pravilniku o pitni vodi ima Vodovodna zadruga Preddvor  v vodohranu v Novi vasi nameščeno UV napravo za spremljanje stanja kakovosti pitne vode po sistemu HACCP (mesta vzorčenja, načini odvzema vzorcev, pogostost odvzema, vrsta preskusa  vzorca – mikrobiološka analiza ali fizikalno- kemijska) in strokovnega sodelavca, ki v skladu s Pogodbo o poslovnem sodelovanju z  Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano-enota Kranj, sodeluje pri spremljanju zdravstvene ustreznosti pitne vode v skladu s Pravilnikom o pitni vodi (Ur.l.RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006 in 25/2009) na vodovodu, ki je v upravljanju Vodovodne zadruge Preddvor.

Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode zajema: vzorčenje pitne vode, terenske meritve, mikrobiološke in kemijske preiskave pitne vode in oceno skladnosti.

S strani Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), so bili v letu 2022 odvzeti vzorci, ki so prikazani na Sliki 1.

V okviru državnega monitoringa Ministrstva za zdravje so bili odvzeti vzorci, prikazani na Sliki 2.

Kot je razbrati iz zgornjih podatkov so bili vsi vzorci odvzeti v okviru notranjega in državnega nadzora zdravstveno ustrezni in skladni s Pravilnikom o pitni vodi (Ur.l.RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006 in 25/2009).

Vodovodna zadruga Preddvor ima nameščen online merilec motnosti na viru, ki neprestano meri odstopanja od običajne motnosti vode.

Porabnike tudi želimo opozoriti, da je potrebno primerno vzdrževati hišni vodovodni sistem. Redno je potrebno pregledovati in čistiti vodomerni jašek, ki mora biti vedno dostopen. Posebno opozorilo velja uporabnikom na območju, kjer imajo že nameščene vodomere na daljinsko odčitavanje. Namreč prej je popisovalec vsako leto fizično pregledal vodomer in jašek ter zaznal eventuelno puščanje na območju vodomera, kar z daljinskim odčitavanjem odpade, zato vas na to še posebej opozarjamo, da ne bi prišlo kasneje do težav z obračunom porabe vode in obračunom okoljske dajatve, ki jo zaračunava Komunala Kranj.

Redno je potrebno tudi čiščenje mrežic na pipah, ob daljših odsotnostih pa je potrebno točiti vodo na pipah toliko časa, da se temperatura stabilizira (nekaj minut). Največjo potencialno  nevarnost predstavljajo rokavi v napeljavi, ki so dolgi in imajo na koncu samo eno pipo, ki jo redko uporabljamo. Takšne "mrtve rokave" je najbolje ukiniti ali pa redno točiti vodo iz njih.

Obveščamo vas tudi, da vsako leto na hrbtni strani decembrske položnice objavimo načine obveščanja ob izrednih dogodkih (preventivni ukrepi, okvare in prekinitve dobave...).

Vodovodna zadruga Preddvor

Ker dobra pitna voda ni naključje!Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi