MojaObčina.si

Lokalne novice, dogodki in zaposlitve na portalu Moja Občina.

Izberi svojo občino spodaj, če želiš biti na tekočem z lokalnim dogajanjem na portalu Moja Občina.

Pravila in pogoji sodelovanja v »Gorišnica MojaObčina.si podarja powerbank«
 • Organizator nagradne igre je podjetje PriMS d.o.o., Koprska ulica 72 (v nadaljevanju organizator nagradne igre), soorganizator nagradne igre je podjetje Nevtron & Company, d.o.o., Koprska ulica 72, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju soorganizator nagradne igre),
 • V nagradni igri lahko sodelujejo zgolj polnoletne fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in soorganizaotrju nagradne igre, kot tudi ne njihovi ožji sorodniki.
 • V nagradni igri udeleženci sodelujejo tako, da na spletni strani MojaObčina.si (na podstrani www.mojaobcina.si) v vnesejo svoje kontaktne podatke in veljavni elektronski naslov ter potrdijo sodelovanje. 
 • Vsi osebni podatki udeležencev bodo s strani organizatorja nagradne igre varovani v skladu z veljavnimi predpisi o varovanju osebnih podatkov.
 • Organizator in soorganizator imata pravico da: obdelujeta zbrane osebne podatke sodelujočih v nagradni igri »Gorišnica MojaObčina.si podarja powerbank« za potrebe izpolnitve naročila, statističnega vzorčenja, anketiranja, prilagajanje in segmentacijo ponudbe, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih, obveščanje o poslanih pošiljkah, izvajanje usmerjenega ciljnega oglaševanja ter za pošiljanje drugega reklamnega gradiva ima po pogojih te nagradne igre organizator projekta navedena v točki 1. teh pravil. Sodelujoči v tej nagradni igri navedenima podjetjima dovoljujejo, za namene kontaktiranja, uporabo različnih komunikacijskih kanalov, kot npr.: pošta, elektronska pošta, SMS in drugo. Navedene podatke lahko navedeni podjetji obdelujeta za lastne potrebe do preklica privolitve posameznika oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v zbirki, ter lahko od navedenega podjetja zahteva trajno ali začasno prenehanje uporabe njegovih osebnih podatkov oz. izbris iz zbirke.
 • Nagradna igra poteka od 31.01.2017 do vključno 06.02.2017
 • Nagrade: 
  - 1x powerbank (mobilna baterija) MojaObčina.si 2200mAh
 •  V nagradnem žrebu za nagrade opisane pod 7 alinejo sodelujejo :
  - vsi, ki so pravilno vpisali svoje podatke v obrazec ter potrdili, da se strinjajo z razpisanimi pogoji.
 • Žrebanje bo potekalo v prostorih organizatorja nagradne igre pod nadzorom komisije, sestavljene iz 3 predstavnikov organizatorja nagradne igre, dne 07.02.2017
 • Organizator nagradne igre ni materialno, moralno ali kazensko odgovoren za kakršnekoli posledice, ki izhajajo iz nagrade ali koriščenja nagrade. Vsak nagrajenec lahko prejme nagrado le enkrat.
 • Nagrade ni možno zamenjati za drugo nagrado ali gotovino, prav tako ni možno z doplačilom zamenjati vrste ali tipa nagrade. Nagrado lahko izkoristi zgolj nagrajenec.
 • Zapisnik nagrajencev nagradne igre se hrani pri organizatorju nagradne igre. Rezultati nagradne igre so dokončni in pritožba nanje ni možna. Seznam nagrajencev bo objavljen na Facebook strani Gorišnica Mojaobčins.ai
 • Obvestila nagrajencem in prevzem nagrad
  Nagrajenci bodo o nagradi, načinu in roku prevzema nagrade obveščeni po elektronski pošti, ki jo bodo navedli ob prijavi. Organizator pošlje elektronsko obvestilo na elektronski naslov, ki ga je sodelujoči v nagradni igri vpisal v kontaktni obrazec in ne prevzema nikakršne odgovornosti, če je naslov napačen ali nepopoln.
 • Nagrajenec mora organizatorju ob prevzemu nagrade predložiti na vpogled veljaven osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list).
 • Nagrajenci lahko nagrade prevzamejo v roku, ki bo določen v obvestilu o izžrebani nagradi. V kolikor organizator nagradne igre s strani nagrajenca v roku dveh tednov po obvestilu nagrajenca iz kateregakoli razloga (na primer: e-naslov nagrajenca ni pravilen in podobno) ne prejme povratne informacije o prevzemu nagrade ali podatkov o davčni številki in nazivu pristojnega davčnega organa nagrajenca se šteje, da se nagrajenec izrecno odpoveduje nagradi, na podlagi česar je organizator prost vseh obveznosti po tej nagradni igri in lahko nagrado uporabi za kakršenkoli drug namen, povezan s promocijo.
 • Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:
  - se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca ali
  - se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje vseh pogojev, določenih v teh pravilih ali da je sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oz. da je izžreban v nasprotju s temi pravili ali
  - se tudi po obvestilu izžrebancem le-ti ne odzovejo na prevzem nagrade, glede na navodila organizatorja nagradne igre.
 • Vsi sodelujoči v nagradni igri soglašajo, da so v primeru prejema nagrade njihovi podatki (ime, priimek) javno objavljeni. • Organizator si pridržuje pravico spremeniti pravila nagradne igre. V primeru spremembe, bo le ta vidna na Facebook in spletni strani MojaObčina.si
 • Nagrajenec je po zakonu davčni zavezanec, zato je dolžan pisno predložiti organizatorju nagradne igre svoje osebne podatke (ime, priimek, naslov in davčno številko).
 • Organizator nagradne igre bo skladno z veljavno davčno zakonodajo nagrajencu obračunal ustrezno akontacijo dohodnine ter izvedel njeno prijavo davčnim organom.
 • Nagradna igra poteka na ozemlju Republike Slovenije.
 • Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.
 • Pravila nagradne igre so objavljena na spletni strani www. mojaobcina.si


NAZAJ NA PREJŠNJO STRAN