Logo MojaObčina.si
JUTRI
22°C
11°C
PET.
23°C
10°C

STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I) ZA INVESTICIJE IN JAVNO INFRASTRUKTURO

Datum objave: 07. 05. 2024
Številka razpisa: 110-2/2024-32

Na podlagi tretjega odstavka 56., 57. in 70. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22, 54/22 – ZUPŠ-1, 114/23 in 136/23 – ZIUZDS), Občina Polzela javno objavlja

eno prosto strokovno-tehnično delovno mesto, zaposlitev za nedoločen čas:

STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I)
ZA INVESTICIJE IN JAVNO INFRASTRUKTURO

V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

Pogoji za opravljanje dela:

najmanj specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali
najmanj visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali
najmanj magistrska izobrazba (2. bolonjska st.)
- 8 let delovnih izkušenj.

Delovno mesto »strokovni sodelavec VII/2 (I) za investicije in javno infrastrukturo« (šifra del. mesta J017136) je strokovno-tehnično delovno mesto v Občinski upravi Občine Polzela. Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Občine Polzela, Malteška cesta 28, Polzela.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom in 6-mesečnim poskusnim delom.

Pisno vlogo z vsemi dokazili in izjavami, kandidati pošljejo v zaprti ovojnici z označbo: "Občina Polzela -  strokovni sodelavec VII/2 (I) za investicije in javno infrastrukturo«  na naslov: Občina Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela ali na elektronski naslov: obcina.polzela@polzela.si, in sicer v roku 10 dni po objavi na spletni strani Občine Polzela in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje.  

Informacije v zvezi z objavo prostega delovnega mesta daje strokovna sodelavka za splošno kadrovske zadeve, Mateja Obreza, 03 703 32 13.

Celotno besedilo prostega delovnega mesta je objavljeno v prilogi razpisa.

Všečkaj objavo