Logo MojaObčina.si

Polzela

DANES
35°C
16°C
JUTRI
31°C
17°C
Avtor: OBČINA POLZELA,

OBJAVA NAMERE - Sklenitev neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine parc. št. 987/3, k. o. 992 Polzela

Datum objave: 29. 07. 2022
Številka razpisa: 4780-8/2022-2

V skladu s prvim odstavkom 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela, objavlja naslednjo

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Občina Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela, kot lastnik in upravljavec, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo naslednje nepremičnine:

Nepremičnina parc. št. 987/3 (ID 542121) k. o. 992 Polzela, v izmeri 466 m2, po ceni 8.155,00 EUR (davek ni vključen). Osnovna namenska raba zemljišča je stavbno zemljišče, podrobna namenska raba stanovanjske površine za posebne namene – parkovne površine. Dejanska raba predstavlja funkcionalno zemljišče k objektu.

Informacije o predmetu nakupa oziroma morebitnem ogledu nepremičnin se lahko pridobijo na naslovu lastnika Malteška cesta 28, Polzela. Kontaktna oseba: Petra Siter, višja svetovalka za okolje in prostor, ali na tel. št. 03/70 33 226.

Namera ter obrazec za nakup nepremičnine se nahajata v prilogi.

Všečkaj objavo