Logo MojaObčina.si

Polzela

DANES
18°C
11°C
JUTRI
21°C
11°C
Avtor: OBČINA POLZELA,

JAVNA OBJAVA - Prosto strokovno tehnično delovno mesto POMOŽNI DELAVEC II

Datum objave: 16. 09. 2022
Številka razpisa: 110-19/2022-1

Na podlagi sedmega odstavka 57. člena Zakona o javnih uslužbencih ((Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/0869/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/1378/13 – popr.47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/1615/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22 in 54/22 – ZUPŠ-1), Občina Polzela javno objavlja

prosto strokovno tehnično delovno mesto
POMOŽNI DELAVEC II

Rok za vlaganje prijav je 15 dni po javni objavi na spletni strani Občine Polzela in na Zavodu RS za zaposlovanje, to je do 1. 10. 2022.

Informacije o izvedbi javne objave daje direktorica občinske uprave, Alenka Kočevar, 03 703 32 00.

Javna objava v prilogi:


Všečkaj objavo