Logo MojaObčina.si
JUTRI
22°C
11°C
PET.
23°C
10°C

DELOVODJA V – KOORDINATOR V OBČINSKI UPRAVI

Datum objave: 15. 05. 2024
Številka razpisa: 110-8/2024-1

Številka:     110-8/2024-1

Datum:       15. 5. 2024

Na podlagi tretjega odstavka 56. 57. in 70. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB, 65/08 s spremembami in dopolnitvami) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 s spremembami in dopolnitvami) Občina Polzela javno objavlja

eno prosto strokovno tehnično delovno mesto, zaposlitev za določen čas:

DELOVODJA V – KOORDINATOR V OBČINSKI UPRAVI

V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

Pogoji za opravljanje dela:

srednja strokovna izobrazba,
srednja splošna izobrazba,
2 leti delovnih izkušenj.

 

Delovno področje:

izvajanje strokovno tehničnih nalog na področju infrastrukture,
opravljanje organizacijskih in strokovnih nalog z delovnega področja,
- 
delo v pisarni občinske uprave in delo na terenu (gradbišča),
- 
vodenje potrebnih evidenc z delovnega področja,
sodelovanje z izvajalcem del ter spremljanje, nadzor in koordiniranje del na terenu,
izvajanje nadzora nad pravilnim in pravočasnim izvajanjem pogodbenih obveznosti,
priprava enostavnih popisov del v postopkih javnega naročanja in javno-zasebnega partnerstva,
- pomoč pri pripravi gradiv za seje občinskega sveta in delovna telesa ter sveta za preventivo v cestnem prometu

druga dela po navodilu nadrejenega.

Prijava mora vsebovati:

1.    dokazilo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,

2.    dokazilo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, kjer je razviden datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu.

Prijava naj vsebuje tudi kratek življenjepis ter druga znanja, sposobnosti in veščine, ki jih je pridobil.

Delovne izkušnje:

Po 13. točki 6.čl. ZJU se kot delovne izkušnje šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oz. pripravništvo opravljeno pri istem ali drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se šteje tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi.

Izbrani kandidat bo delovne izkušnje dokazoval z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Delovno mesto »delovodja V – koordinator v občinski upravi« (šifra del. mesta J035007) je strokovno tehnično delovno mesto v Občinski upravi Občine Polzela. Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Občine Polzela, Malteška cesta 28, Polzela in na terenu na območju Občine Polzela.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas 6 mesecev, s polnim delovnim časom.

Pisno vlogo z vsemi dokazili kandidat pošlje v pisni obliki, v zaprti ovojnici z označbo: "Občina Polzela -  delovodja V – koordinator v občinski upravi«  na naslov: Občina Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela ali na elektronski naslov: obcina.polzela@polzela.si, in sicer v roku 3 dni po objavi na spletni strani Občine Polzela in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje.  
Neizbrani kandidati bodo o ne izbiri pisno obveščeni.

Informacije v zvezi z objavo prostega delovnega mesta daje strokovna sodelavka za splošno kadrovske zadeve, Mateja Obreza, 03 703 32 13.

 

Všečkaj objavo