Logo MojaObčina.si

Polzela

DANES
24°C
8°C
JUTRI
27°C
11°C
2890

Stopi korak naprej in se vključi v program socialne aktivacije

Socialna aktivacija je pilotni projekt ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki je v letu 2017 nastal kot odziv na posledice  gospodarske krize, s katero se je dvignilo število dolgotrajno brezposelnih oseb. Kljub izboljšanju gospodarske slike se danes še vedno srečujemo z ranljivimi skupinami in posamezniki, ki so težje zaposljivi, izgubljajo svoja delovna znanja in kompetence ter imajo številne socialne in zdravstvene težave. Ti posamezniki pa se med drugim spoprijemajo s socialno revščino in izključenostjo.

 

Projekt Socialna aktivacija, ki ga sofinancirata  Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada, vzpostavlja model 16 regijskih mobilnih enot po celotni Sloveniji, v sklopu katerih deluje 48 koordinatorjev socialne aktivacije, ki zagotavljajo podporo pri obravnavi posameznika, vključenega v sistem socialne aktivacije. Omenjeni projekt se bo po koncu sofinanciranja, leta 2022, umestil v sistem socialnovarstvenih storitev in programov v reorganizirano mrežo centrov za socialno delo. 

 

V programe socialne aktivacije se vključujejo dolgotrajni prejemniki denarne socialne pomoči,  začasno nezaposljive osebe, druge neaktivne osebe, ki ne prejemajo denarne socialne pomoči, ženske iz drugih kulturnih okolij z jezikovnimi ovirami.

Izvajalci programov socialne aktivacije, ki jih ministrstvo izbere prek javnega razpisa, vključenim udeležencem nudijo podporo pri pridobivanju kompetenc za lažji vstop na trg dela ter jim pomagajo pri razreševanju morebitnih drugih težav. 

Projekt pomembno prispeva k izboljšanju socialne problematike v naši regiji. V sklopu programov socialne aktivacije se krepi socialna vključenost udeležencev, povečujejo se njihove zaposlitvene možnosti, dviguje se motivacija za razreševanje lastne situacije, krepijo se obstoječe ter pridobivajo nove socialne in funkcionalne kompetence za učinkovito spopadanje z ovirami, ki posameznikom preprečujejo vstop na trg dela. 

 

Cilj je doseči reaktivacijo in integracijo posameznikov v družbene sisteme ter jih ponovno vključiti na trg dela. Kot kažejo mnogi dosedanji primeri dobrih praks, je to mogoče doseči s celovitim pristopom, ki ga je treba umestiti v kontekst delovanja že obstoječih socialnih služb.

Osebe, vključene v programe socialne aktivacije, lahko pridobijo tudi konkretne praktične izkušnje za trg dela, ki jih v delovnem procesu pod vodstvom mentorja usvojijo skozi usposabljanje pri delodajalcih. Tako udeleženci pridobivajo nova znanja ter se preizkusijo na konkretnih delovnih mestih, delodajalci pa lahko v njih prepoznajo morebitne kandidate za zaposlitev.

 

Vključevanje v programe socialne aktivacije poteka prek enotne vstopne točke, torej centra za socialno delo, ter urada za delo. Obe organizaciji pripravita nabor oseb, ki so potencialni kandidati za vključitev v programe, ter jih napotita na informativne sestanke h koordinatoricama socialne aktivacije. Ti s kandidati opravita individualne razgovore, jih motivirata ter izpeljeta postopek vključitve. Napotitev h koordinatoricama pa je mogoča tudi s strani izvajalskih organizacij ter drugih deležnikov v lokalnem okolju.

 

V Savinjsko-Šaleški regiji bo v obdobju od 2019 do 2022 skupno izvedenih 15 programov socialne aktivacije. Trenutno sočasno potekajo trije šestmesečni programi, izvajajo jih Ljudska univerza Celje ter Društvo Novus v partnerstvu z Andragoškim zavodom Ljudska univerza Velenje. 

 

KONTAKTNI PODATKI:

 

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

REGIONALNA MOBILNA ENOTA VELENJE

Rudarska 6 (1. nadstropje Poslovnega centra Megatel)

p. p. 116, 3320 Velenje

 

Koordinatorici socialne aktivacije za Savinjsko-Šaleško regijo (UE Velenje, Žalec, Mozirje):

 

Bojana Vrbič (030 715 713 ali bojana.vrbic@gov.si)

Vesna Vošner (030 715 714 ali vesna.vosner@gov.si)

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Oglejte si tudi