Logo MojaObčina.si

Polzela

JUTRI
10°C
-2°C
PON.
10°C
-1°C
Deli
703

Novela Zakona o osebnem imenu med drugim odpravlja omejitev števila imen in priimkov

Osebna imena poznamo že dolga tisočletja, pa vendar še vedno ostaja skrivnost, kdaj, kako in na kateri stopnji razvoja so ta nastala. Latinski pregovor ‘Nomen est omen’ ali po naše ‘Ime je znamenje’ pove, da smo že od nekdaj na imena pozorni in da ta zaznamujejo naša življenja.

Pravila o imenu in priimku vsakega državljana Slovenije so zapisana v Zakonu o osebnem imenu, ki določa, da je osebno ime pravica državljana in služi za razločevanje ter identifikacijo fizičnih oseb. Osebno ime je sestavljeno iz imena in priimka, ki državljanu zagotavlja identiteto, varstvo njegove osebnosti in dostojanstva.

Osebno ime  je  posamezniku določeno ob rojstvu in se lahko spremeni na podlagi določenih družinsko pravnih razmerij (sklenitev zakonske/partnerske zveze, razveze ali razveljavitve zakonske/partnerske zveze, priznanja očetovstva, posvojitve) ali na podlagi prošnje  državljana oziroma na podlagi prošnje zakonitih zastopnikov pri spremembi osebnega imena mladoletni osebi.

Na osebna imena bo v prihodnje zagotovo vplivala novela Zakona o osebnem imenu,  ki  med drugim odpravlja omejitev pri izbiri imena in priimka za pravni promet na dve besedi ter posamezniku daje možnost okrajšave ter uporabo črk v imenu in priimku. Navedene novosti se bodo začele uporabljati v roku enega leta po uveljavitvi zakona, to je 13. 7. 2020.

Povedano drugače, po novem bo lahko ime ali priimek sestavljala tudi samostojna črka, vendar zgolj na način, da bo dodana imenu ali priimku, ki je sestavljeno iz besede ali besed oziroma nedeljivih celot. Državljan bo lahko za pravni promet izbral okrajšavo imena in priimka, vendar tudi v tem primeru imena ali priimka ne more samostojno sestavljati le okrajšava (kombinacija z besedo ali besedami).

Spremembe, ki so se že začele uporabljati, prinašajo daljši rok za izjavo o spremembi priimka po razvezi ali razveljavitvi zakonske ali partnerske zveze z zdajšnjih šestih mesecev na eno leto. Novela zakona razširja zadržke za spremembo osebnega imena tako, da se kot zadržek dodaja pogojna obsodba za kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, dokler traja preizkusna doba.

Kot že zapisano, se lahko celotno osebno ime ali samo priimek ali samo ime spremeni na prošnjo državljana. Vloga za  spremembo osebnega imena se  vloži na katerikoli upravni enoti v Republiki Sloveniji.

Novela zakona prošnjo za spremembo osebnega imena veže na popolno poslovno sposobnost in ne več na polnoletnost posameznika. Glede na to, da v nekaterih primerih (s sklenitvijo zakonske zveze ali starševstvom na podlagi sodbe sodišča) posameznik pridobi popolno poslovno sposobnost pred polnoletnostjo, se z novelo takim posameznikom omogoča samostojno vlaganje prošenj za spremembo osebnega imena, po drugi strani pa je to onemogočeno polnoletnim posameznikom, ki poslovne sposobnosti nimajo ali je niso pridobili.

Prošnji je treba priložiti potrdilo o nekaznovanosti (izda ga Ministrstvo za pravosodje) in  potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku (izda ga okrajno sodišče). Če prošnji niso predložena zgoraj navedena potrdila, jih pridobi upravna enota sama po uradni dolžnosti. Če naš državljan prebiva v tujini, mora v postopku spremembe osebnega imena predložiti tudi potrdilo o nekaznovanju tujega pristojnega organa.

Prošnjo za spremembo osebnega imena mladoletne osebe (imena in/ali priimka) lahko vložijo starši ali skrbnik oziroma skrbnica, če je mladoletna oseba postavljena pod skrbništvo (s tem mora soglašati tudi pristojni center za socialno delo). Če je otrok že dopolnil devet let, mora tudi sam podati izjavo, da se strinja s spremembo osebnega imena. Za spremembo otrokovega osebnega imena mora biti dano soglasje obeh staršev. Če ta živita ločeno, vlogo vloži tisti od staršev, pri katerem otrok živi oziroma ki mu je zaupan v varstvo in vzgojo, če s tem soglaša drugi od staršev. Če se starša ne moreta sporazumeti glede spremembe osebnega imena otroku, potem jima sporazumno odločitev pomaga doseči center. Novi zakon jasno določa, da soglasje drugega od staršev ni potrebno, in sicer v primerih, ko eden od staršev ni več živ, ni znan, njegovega prebivališča ni mogoče ugotoviti ali če mu je odvzeta starševska skrb.

Sprememba osebnega imena velja za popolno poslovno sposobne osebe od dneva vročitve odločbe, za mladoletne osebe pa od dokončnosti odločbe o spremembi osebnega imena. Taksa za spremembo osebnega imena na podlagi odločbe znaša v skupnem znesku 54,90 evra. Ob vsaki nadaljnji spremembi osebnega imena, izdani na zahtevo posameznika, je treba plačati dvakratno vrednost takse (skupaj 109,30 evra).

Naj spomnimo, da  je ob spremembi osebnega imena treba zamenjati tudi osebne dokumente, in sicer osebno izkaznico in potni list najpozneje v 30 dneh, orožne listine v 8 dneh, prometno dovoljenje v 15 dneh, vozniško dovoljenje v 30 dneh po nastali spremembi podatkov.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski številki 03/713 51 20 ali nam pišite na e-naslov ue.zalec@gov.si.

Simona Stanter

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Število glasov: 0

Oglejte si tudi