Logo MojaObčina.si

Oplotnica

JUTRI
2°C
-5°C
PON.
4°C
-4°C
Avtor: Občina Oplotnica,

NAMERA o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnine: Parc.št. 2059/73, k.o. Oplotnica

Datum objave: 23. 06. 2020
Številka razpisa: 478-1/2020-22

Številka: 478-1/2020-22

Datum: 23. 6. 2020

 

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018, 79/2018) župan Občine Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica objavlja

 

NAMERO

 o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnine:

 

 

  1. Parc.št.  2059/73, k.o. Oplotnica, v izmeri    12,00m2 do celote ( 1/1).

 

 Prodajna  cena za nepremičnino znaša  395,00 EUR z DDV.

 

 

Za prodajo predmetne nepremičnine bo sklenjena neposredna pogodba. Pogodba bo sklenjena po preteku 20 dni od objave te namere na spletni strani občine Oplotnica.

Zainteresirane osebe naj pošljejo svoje vloge v 20 dneh od objave te namere na naslov: Občina Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica.

 

Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pogodbe. Poleg kupnine bo kupec zavezan plačati tudi strošek davka, strošek notarske overitve podpisa prodajalke ter strošek vpisa nepremičnine v zemljiško knjigo.

 

Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetni nepremičnini je Bojana Vučina, telefon 02/ 845 09 05 ali na mail bojanav@oplotnica.si.

 

Župan lahko postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.

 

S spoštovanjem.

 

 

Župan občine Oplotnica

Matjaž Orter

Všečkaj objavo