Logo MojaObčina.si

Oplotnica

DANES
22°C
3°C
JUTRI
23°C
4°C
Avtor: Občina Oplotnica,

Javni razpis za Podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2018

Datum objave: 14. 05. 2018
Številka razpisa:
Sredstva: 15000000€
Na voljo 15 mio EUR za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov Naslov: Javni razpis za Podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2018 Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdrarstvo in prehrano Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov Upravičeni stroški: • stroški ureditve objektov, • stroški nakupa, namestitve oziroma vgradnje opreme, strojev in naprav za trženje ali predelavo, vključno z laboratorijsko tehnologijo in IKT, • prispevek v naravi, • stroški neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe (projektna prijava, projektna in tehnična dokumentacija, poslovni načrt, različne študije, stroški informiranja in obveščanja javnosti ...). Višina sredstev: 15.000.000 EUR od tega • 6.000.000 eurov za nosilce kmetij ali nosilce dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki niso nosilci kmetije (sklop A) ter • 9.000.000 eurov za samostojne podjetnike posameznike, zadruge, zavode, gospodarske družbe in gospodarska interesna združenja (sklop B). Višina subvencije 30% upravičenih stroškov naložbe, ki se lahko poveča za: • 5% za naložbe v predelavo ali trženje ekološko pridelanih kmetijskih proizvodov • 5% za naložbe v povečanje okoljske učinkovitosti • 5% za naložbe v predelavo proizvodov, če je upravičenec vključen v dobrobit živali • 5%, če je vsaj 50% vseh kmetijskih zemljišč vključenih v OMD • 10% za naložbe upravičencev, katerih sedež oziroma lokacija naložbe se nahaja na problemskih območjih • 20% za naložbe mladih kmetov. Rok za oddajo: 12. septembra 2018 do 24. ure

Všečkaj objavo