Logo MojaObčina.si

Oplotnica

DANES
32°C
19°C
JUTRI
34°C
17°C
3969

V PRIPRAVI NOVA TURISTIČNA STRATEGIJA 2022-2028

SPOROČILO ZA JAVNOST

Oplotnica, 13. 5. 2022

 

V PRIPRAVI NOVA TURISTIČNA STRATEGIJA 2022-2028

V ponedeljek, 25. 4. 2022, je v dvorani Rudija Žnidariča potekal javni posvet na temo priprave novega Načrta razvoja in trženja turizma v Občini Oplotnica in Turistični destinaciji Rogla-Pohorje (TDRP) 2022-2028. Posveta so se udeležili predstavniki občinskih struktur, krajevnih skupnosti, turističnih društev in turistični ponudniki. Vsi prisotni, na čelu z županom Matjažem Orterjem, so se strinjali, da je osnutek strokovno, kakovostno in dobro pripravljen, da pa se morajo v njem prepoznati vsi turistični deležniki, zato ga velja skozi javno razgrnitev dodatno dopolniti in uskladiti. Osnutek dokumenta je od 13. do 27. 5. 2022 objavljen na občinski spletni strani, vse morebitne dopolnitve pa lahko zainteresirana javnost sporoči na naslov turizem@oplotnica.si.

V letu 2021 se je zaključilo petletno strateško obdobje, v katerem so občine Oplotnica, Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče skupaj kot Turistična destinacija Rogla-Pohorje uresničevale z Načrtom razvoja in trženja turizma v TDRP in posameznih občinah za obdobje 2017-2021 zastavljene cilje. Ob izteku leta 2021 so izvedle evalvacijo uresničenih ciljev, ki je pokazala, da so bili ti skoraj v celoti uresničeni. Ostale bo prenesla v novo strateško obdobje.

Ker so v letu 2019 vse štiri občine pristopile tudi k Partnerstvu za Pohorje, katerega namen je povezati 19 občin na območju celotnega Pohorja, je bila sprejeta odločitev, da bodo svoje nove strateške dokumente izdelale same, na osnovi posnetka stanja in zastavljenih ciljev, ki so bili opravljeni v sklopu priprave Strategije Pohorja 2022-2027. Ekipa TDRP, na čelu z dr. Aleksandro Golob, je pripravila osnutke dokumentov za vsako izmed štirih občin, ki jih trenutno obravnava zainteresirana javnost na javnih posvetih po občinah. Prvi je potekal 11. 4. v Slovenskih Konjicah, 25. 4. v Oplotnici, 26. 4. v Vitanju in 6. 5. v Zrečah. Po zaključku javnih posvetov so ti dokumenti 14 dni objavljeni na občinskih spletnih straneh, javnost pa med tem časom lahko sporoča svoje dopolnitve, predloge in popravke. Na osnovi prejetih dopolnitev, bodo občinski dokumenti posodobljeni, prav tako bo posodobljen skupen destinacijski dokument in vse skupaj bo pripravljeno za sprejem na občinskih svetih. Časovnica predvideva sprejem strateških dokumentov do jeseni 2022.

Strategija razvoja turizma v Oplotnici prinaša nekaj popolnoma novih usmeritev. Zagotovo pa gradi na obstoječih dejavnikih. Naloga strategije je, da odpira razmišljanje, kaže smer do ciljev in spodbuja okolje k proaktivnosti. Z doslednim izvajanjem in uresničevanjem ukrepov te strategije, se hkrati uresničujejo ukrepi Partnerstva za Pohorje (Strategija destinacije Pohorje) in TDRP ter se sledi viziji razvoja slovenskega turizma.

Priloga: Zapisnik posveta v Oplotnici z dne 25. 4. 2022

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi