Logo MojaObčina.si
JUTRI
15°C
4°C
SRE.
15°C
3°C
Oceni objavo

Prične se z ocenjevanjem škode na trajnih nasadih zaradi posledic pozebe od 3. do 7. aprila 2023

                                                                              SKLEP


Prične se z ocenjevanjem škode na trajnih nasadih zaradi posledic pozebe od 3. do 7. aprila 2023, na prizadetih območjih po podatkih Agencije RS za okolje in Javne službe kmetijskega svetovanja.

2. Na podlagi izdelane predhodne ocene škode na trajnih nasadih (priznanih kultur) se prične z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo zaradi posledic pozebe od 3. do 7. aprila 2023 na prizadetih območjih katastrskih občin in prizadetih kulturah. Ocena škode se bo izdelala za reševanje potreb pri izvajanju ukrepov kmetijske politike Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Na podlagi ocenjene škode bodo imeli oškodovanci možnost uveljavljanja znižanja oziroma odpisa prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, znižanja najemnin pri Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije ter uveljavljanja višje sile v okviru ukrepov tekoče kmetijske politike. Ocenjena škoda bo tudi podlaga za oblikovanje pomoči najbolj prizadetim kmetijskim gospodarstvom.

3. Občinske komisije zbirajo obrazce 2 do 24. novembra 2023, podatki iz obrazca pa morajo biti do istega dne vneseni v spletno aplikacijo Ajda.

V prilogi Sklep in obrazec za prijavo.

Oglejte si tudi